Bedene kırmızı ışın uygulanırsa, yorgunluk ve atalet duygusunu olduğu gibi, kronik soğuk algınlığı veya nezleleri de geçirir

994432_209885652684443_3490621315321338038_n[1]

Renkler İnsanda yedi beden veya yedi şuur seviyesi olmasına benzer şekilde, yedi şakra ve başlıca yedi ışın vardır.
kozmik enerji, ışık ışınları tarzında, şakra veya güç merkezleri tarafından bedene çekilir, omurilik boyunca dağıtılır ve bedene, bir baştan bir başa, canlılık vererek dolaşır. Herhangi bir sebeple, bu enerinin serbestçe dolaşımı engellenirse, beden gücünü yitirir ve hastalık peyda olur.

Renkle tedavi, belirli renklere olan ihtiyacın her bireyde ayrı ayrı olduğu, beden ve zihin sağlığının bedene gereksinimler doğrultusunda, dengeli bir enerji akışının sürüp gitmesine dayandığı fikirlerini temel almıştır. Bu, bedenin sağlığını koruması, hastalanmaması için ona yeniden yapmak, onarmak ve her organa durmadan yeniden hayatiyet kazandırmak kudretini vermeye yeterlidir.
Kırmızı Kozmik Işın

Fiziksel bedenimize enerji ve canlılık sağlayan ışındır. Omurganın ucundaki kök şakrası tarafından emilir. Kuyruk kemiği veya eşeylik organı merkeziyle alâkalıdır. Fiziksel bedenin, özellikle yapıcı, üretici ve onarıcı fonksiyonların hayatiyeti, doğru ve yeterli kırmızı ışın alımına bağlıdır.

Bedene kırmızı ışın uygulanırsa, bu merkez harekete geçer. Bu renk, duygulan ateşlendirip beden ısısını artırır, kan dolaşımını hızlandırır ve adrenalin salgılanmasına yol açar. Yorgunluk ve atalet duygusunu olduğu gibi, kronik soğuk algınlığı veya nezleleri de geçirir; daima genişletici bir etki yapar. Kırmızı ışınların etkisine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiş bir yemek rejimi, pancar, turp, siyah kiraz, mürdüm eriği, erik, ıspanak, tereotu, kuş üzümü vb. yani bileşiminde demir bulunan sebze ve meyveleri içermelidir. Şifacılar sık sık hastaya, kırmızı ışın uygulanmış sudan bardaklar dolusu içmesini önerirler. Bu, kırmızı bir ekran yardı¬mıyla güneş ışınından süzülmüş kırmızı ışını absorbe etmiş sudur. Kırmızı ışının, psikolojik olarak sinir sistemi üzerindeki etkisi her zaman güçlendirici ve yükseltici yöndedir; kişisel güven ve girişimciliği artırır, irade gücünü ve cesareti teşvik ederek, depresyon ve ataletin üstesinden gelinmesine yardımcı olur.

Anemi, inme, kan dolaşımı bozukluğu, canlılığın azaldığı veya depresyon, korku, üzüntü gibi bir halet doğuran kan hastalıklarında kırmızı ışın, teknik bir tabirle endikedir.
Turuncu Kozmik Işın
Turuncu ışın ikinci şakrayı ya da dalak merkezini kontrol eder ve bedenin toplayıcı, dağıtıcı ve dolaşımsal süreçlerine yardımcı olur. Güçlü bir kuvvet verici etkisi vardır; zihinsel ve bedensel fonksiyonları serbestleştirir, fiziksel enerji verir ve mantal yapıyı uyarır. Sıklıkla bilgelik ışını olarak adlandırılır. Fiziksel kırmızı ışın ve mantal sarı ışın arasında bulunması nedeniyle hem fiziksel canlılık, hem de zihin üzerinde etkisi vardır. Turuncu ışınların etkisine yardımcı olmaya yönelik bir rejimde portakal, mandalina, kayısı, mango, (hint kirazı), şeftali, kantulup kavunu, havuç, sarı şalgam gibi turuncu sebze ve meyvelerle turuncu ışın uygulanmış bir veya iki bardak su bulunur.

Portakal ve kırmızı renkli ışınların her ikisi de çok güçlüdür ve asla körü körüne kullanılmamaları gerekir. Her hasta biricik ve kendisine özgüdür ve ona göre muamele görmelidir.

Psikolojik yönden, turuncu ışın zihinsel bastırmaların ve çekingenliklerin giderilmesinde birebirdir, zihinsel genişlik kazanmak ve yeni fikirlere açık olmak için yardımcı olur. Akılcı yaklaşım gerektiren durumlarda, mantal seviyenin yükseltilmesi açısından büyük faydası dokunabilir. Zihinsel genişlik kazandırdığından, anlayışı ve hoşgörüyü artırır. Kırmızı ışın gibi cesaret ve yaşamla başa çıkabilme gücü verir.

Turuncu ışın, dalak merkezi tarafından emildiğinden, dalak rahatsızlık ve enfeksiyonlarının, ayrıca da böbrek hastalılarının tedavisinde kullanılabilir. Bronşit ve diğer göğüs hastalıklarına turuncu ışınla tedavi uygulanabilir. Hissî kökenli inmeler gibi, safra kesesi taşlan da turuncu ışın tedavisine hasta yönünden olumlu cevap verirler.
Sarı Kozmik Işın
Beyazdan sonra en fazla ışık veren bu ışındır. Tüm sinir sistemi için gerçekten çok önemli bir merkez olan, aynı zamanda da sindirim süreçlerini kontrol eden üçüncü şakra veya solar pleksüs tarafından emilir. Karaciğer ve bağırsak üzerinde temizleyici bir etkisi vardır. Bu yüzden, öncelikle güçlü tedavi edici tesirler gösterebildiği deri için olmak üzere tüm sistem için bir antıcı vazifesi görür. Bu, mantal bir ışındır ve zihinsel melekeleri harekete geçirir. San ışının etkisine yardımcı olacak bir yemek rejimi, esas olarak limon, muz greypfrut, ananas ve tatlı mısır gibi sarı derili meyve ve sebzeleri içerir. Renk tedavisi uygulayıcılarının bir çogu gûneşe koydukları suyu sarı bir filtre yardımıyla “yükler” (sarı ışına maruz bırakır) ve hastalarına verirler.

Psikolojik etkilerine gelince, san ışın mantıksal zihni ve muhakeme güçlerini çalıştırır. Yüksek melekeleri harekete geçirerek, kişinin kendini kontrol etmesine yardımcı olur. Sarı ve turuncuya sadece bakmak bile bizi canlandırır ve moralimizi yükseltir, çünki bedenlerimizin şiddetle arzu ettiği sevgili altın renkli güneş ışınlarım en çok andıran renkler bunlardır. San, denge ve iyimserlik sağlayarak, sizi hayata karşı uyumlu bir tavır içine sokan bir renktir.
Sinir zayıflığı (nevrasteni), deri ile ilgili sorunlar, hazımsızlık ve buna bağlı peklik şikayetleri, karaciğer rahatsızlıkları, şeker hastalığı durumlarında sarı ışın kullanımı faydalı olabilir.
Yeşil Kozmik Işın
Yeşil, doğanın, dengenin, barış ve uyumun rengidir. Şehirlerde yaşayan bizler ferahlamak, hoşnutluk duymak istediğimizde, sadece pazar günleri birkaç saat için de olsa kırlara, sayfiye yerlerine gideriz. Kırlardaki yeşilin gücümüzü yerine getireceğini, bizi teskin edeceğini içgüdüsel olarak biliriz. Bu, ısı titreşimleri şuuru ile elektrik titreşimleri şuuru arasında kalan renk tayfının ortasına düşen bölgenin belirtisidir.

..Bu ışın, kalp şakrası tarafından emilir ve kalp merkezini kontrol eder. Yeşil, mavi ve sarının bir karışımıdır ve kalp ile tansiyonun üzerinde önemli etkisi vardır. Bitkilerce üretilen klorofil, günümüzde kimyasal olarak elde edilebilmekte ve kalp faaliyetini destekleyici özelliğinden dolayı imal edilip pazarlanmaktadır. Ayrıca, bu rengin sinirler üzerinde fevkalâde bir sakinleştirici etkisi vardır. Ve modern mimarlar tarafından dizayn edilen yerleşim bölgeleri ve beton ormanlarındaki eksikliği, olasılıkla; yükselen suç ve cürüm dalgasının asıl sorumlusudur. Asit veya alkali reaksiyonu göstermeyen yeşil sebze ve meyveler, yeşil ışının etkisine yardımcı
olur.

Psikolojik bakımdan yeşil ışın, ilkbaharın gelişini hatırlatacak biçimde bir yenilenme, tazelik, zekâ ve uyanıklık, yaşama yeniden başlamışlık duygusu verir. Bu ışın, sadece fiziksel kalbi değil, fakat kalp krizine yol açan hissî problemleri ve zihinsel bastırmaları da kontrol eder. Bunlar sıklıkla verme korkusundan, olaylara karışma ve zarar görme veya incinme korkusundan kaynaklanır. Bu duygusal ve psikolojik sorunlar uzun süre devam ederse, yüksek tansiyon ve kalp krizine sebep olmaları şiddetle muhtemeldir.

Şehrin gürültü patırtısından uzaklaşarak, kırlarda veya en azından bahçenizde haşır neşir olduğunuz yeşil ışın, kalp için ve ayrıca tansiyon ve ülserler için harika bir “yapıcı, yükseltici” ve “onarıcı”dır. Baş ağrısı ve gribi hafifletmek için de kullanılabilir. Kanser, hücrelerdeki bir uyumsuzluk, dengesizlik olduğundan, ahenk ve denge kurucu olması sıfatıyla yeşil, habis hücrelerdeki çok şiddetli düzensizliğe bir karşıt güç oluşturmak, sinir sistemini (yeniden) dengeye kavuşturmak ve bedeni bütünüyle “akort etmek” için kullanılabilir.
Mavi Kozmik Işın

Bir genişletici ve canlandırıcı olan kırmızı ışının aksine mavi ışın, önceki kırmızı, turuncu, san ışınlar grubu ile olan ilişkisi dikkate alındığında, bir daraltıcı ve kısıtlayıcıdır. “Dinginlik kazandırıcı-yükseltici” bir etkisi vardır ve vücut ısısında yükselmeye yol açan enfeksiyonlu hastalıklarla mücadele etmek için vücut olaylarım yavaşlatır. Antiseptik karakteri en önemli özelliğidir. Işığı, sakinleştirici ve damar ve dokuları büzücü bir etki yapar. Mayi, gırtlak merkezinin rengidir. Şu merkez, insanın en gelişkin kendini ifade etme melekesini, kavuşmayı idare eder. Mavi ışının etkisine yardımcı bir yemek rejimi, üzüm^çoğunlukla koyu mavi renkte olan böğürtlen, mavi erik, çay üzümü gibi bütün mavi sebze ve meyvelerden ve günde maviyle “yüklenmiş” birer bardak kadar sudan oluşur.

Psikolojik bakımdan mavi ışın, özellikle sinir bozukluğuna çok yaklaşmış kişilerdeki gibi aşın uyarılma veya heyecanlanma durumlarında, zihne sükûnet ve huzur getirebilir. Dinginleştirici etkisi fazlaya da kaçabilir, öyle ki, melânkolik ya da aşın karamsar bir halet, mavi oranının aşırılığına ve bir parça “gayrete getirici” kırmızı veya turuncuya olan gereksinime işaret edebilir.

Mavi ışın, her türlü boğaz rahatsızlıktan, ateş, kızamık ve kabakulak gibi çocuk hastalıkları, birçok iltihaplanmalar, spazmlar, böcek sokmaları, kaşıntı ve baş ağrıları gibi çok çeşitli rahatsızlıktan yatıştırmak veya hafiflemek için kullanılabilir. Şoklar, uykusuzluk ve dönemsel ağrılar için de yararlıdır.

Çivit Mavisi Kozmik Işın
Çivit mavisi ışın, alnın arkasındaki, sık sık üçüncü göz ismiyle anılan şakra tarafından emilir ve dolaştırılır. Bu ışının epifiz bezini kontrol ettiği söylenir, ayrıca kan akımını mükemmel bir şekilde temizler. Turuncu ışın gibi zihnin genişlik kazanmasına yardımcı olur, onu korkulardan ve çekingenliklerden kurtarır. Çivit mavisi, koyu mavi ve az miktarda matlaştırıcı etki yapan kırmızı karışımı bir renktir.

Epifiz, insanın sinirsel, zihinsel ve psişik gizli güçleriyle ilgilidir; örneğin görme ve duyma organları çivit mavisi ışının etkisi altındadır. Belki de bu nedenle, çivit mavisi ışın güçlü bir anesteziktir (uyuşturucu) ve şuuru uyanık tuttuğu fakat ağrıya karşı tam bir duyumsuzluk sağladığı için, bu ışının kullanımı çok güvenli bir anestezi yoludur. Çivit mavisi ışının etkisine yardımcı bir yemek rejimi, mavi ışın bahsinde sayılan ve mor ışınla ilgili olarak sıralayacağımız yiyecekleri içerebilir.

Bu ışının psikolojik etkilerine gelince, bedendeki psişik akımları temizler ve ortadan kaldırır. Obsesyon ve diğer psikoz çeşitleri gibi ciddî zihinsel şikâyetler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Çivit mavisi ışın, korku ve zihinsel bastırmaların ciddî mantal şikâyetlere yol açtığı durumlarda, arındırıcı ve delgeleyicidir.

Çivit mavisi ışın, tedavi amacıyla her türlü göz, kulak ve burun rahatsızlığında, akciğer hastalıklarında, astım ve hazımsızlık vakalarında kullanılabilir. Sağırlık, bazen muzdarip kişinin vicdanına, içten gelen aydınlatıcı tesirlere veya sadece yakınlarının sözlerine kulak tıkanmasının bir sonucu olabilir. Bunun yerine, dikkatin yüzeysel bir biçimde kişinin kendisine yöneltilmesi söz konusudur. Elbette ki, her zaman böyle olmayabilir, fakat her halükârda çivit mavisi ışın, bütün kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında büyük faydaları dokunabilecek bir yardımcıdır.
Menekşe Kozmik Işın

Bu, tayfın kozmik enerji ışınları içinde en yüksek titreşime sahip olanıdır. Başın içindeki Taç şakrayı kontrol eder ve sezgisel ve ruhsal anlayışın bir merkezi olan hipofizle alakalıdır. Menekşe ışın bugün pek bol olan yıpranmış sinir sistemleri üzerinde fevkalâde teskin edici, yatıştırıcı bir etki yapar. Fakat, kullanımı tedaviye cevap alması açısından sadece, sinirli ve çok hassas yapıda olan kişilerle sınırlıdır: Sanatçılar, oyuncular ve müzisyenler… Bunlar sık sık kişilik sorunlarından dolayı sıkıntı çekerler ve onlara tekrar huzur ve dinginlik getirecek olan mor ışındır.

Kullanılabilecek yiyecek maddeleri, ışın yüklenmiş suyla, çivit mavisi ışın için önerilenler; patlıcan, mor üzüm, böğürtlen, mor lahana ve pancardır.

Psikolojik bakımdan bu ışın, ışık ışınıdır ve her türlü nevroz ve nevrotik belirtiler üzerinde harika bir tedavi edici etkisi vardır. Ruhsal, sezgisel melekelerin geliştirilmesine yardımcı olarak kullanılabilir. Meditasyona veya konsantrasyon egzersizlerine başlamadan önce, bu rengin tasavvur edilmesi yararlı olabilir veya psişik ve ruhsal melekelerin canlanmasına yardımcı olması için önünüzdeki bir masaya bu renkte küçük bir parça kumaş koyabilirsiniz.
Tedavide menekşe, bütün zihinsel rahatsızlıklarda ve sinir hastalıklarında, romatizma, çarpmadan ileri gelen sarsıntılar, tümörler ile beyin omuru menenjitinde, ayrıca böbrek ve mesane hastalıklarında kullanılabilir.

Kadim Bilgelik bize, renk isimlerinin ve her bir şakra ve ışına ait numaraların, tüm görünümlerin ardındaki En Üstün Güç’ten yayılan büyük kuvvetlerin sembolleri olduğunu öğretmektedir. Yedi ışının her biri, insanlığın geçmesi gereken büyük tekâmül basamaklarından birine tekabül etmektedir. Bütün varlık, merkezî bir noktadan çıkıp yayılan bu kozmik ışımaya tâbidir. Sadece dünyamız değil, fakat kâinatı oluşturan tüm görünebilir esîrî, astral, mantal ve ruhsal plânlar, hepsi bu aynı kozmik ışık gücüne bağımlıdır.

Yedi ışın, tekâmülün aşamalarını simgelemektedir. İlk üç ışın, kırmızı, turuncu ve sarı şimdiden geride bırakılmıştır. İnsanlık şimdi yeşil ışına karşılık gelen tekâmül dönemi içindedir, burası orta bölge ve maddeye batmışlığın en şiddetli hâllerinin yaşandığı bir dönemdir. İleriye dönük olarak, manzara daha parlaktır: İnsanlığı, daha yüksek ve uyumlu mavi ışına doğru ilerleyeceği bir gelişme dönemi beklemektedir; soma da çivit mavisi ve menekşe moru ışınların daha süptil hâllerine doğru yol alacaktır.

Bu ışınlar ve numaraları, günlük yaşantımızda bizi kuşatan büyük kuvvetlerin sembolleri olduğu gibi, her birimizin, maddî ve yaratıcı basan açısından gelişmesini sağlayabilecek potansiyelinin bir parçası olan belli yetenekleri vardır. Bunu, müzik, renk ve sayıların hayatımızdaki yerini incelemeye ayırdığımız ilerdeki bir bölümde göreceğiz.

Dr. Edwin D. Babbitt, Işık Ve Renk Yasaları isimli klasikleşmiş eserinde (1878’de yayınlandı), renkle tedavi ile ilgili yıllarca süren araştırmalarından sonra, çevresinde, ışıltılar içindeki büyük bir ışık okyanusunun ortasında anaforlar yapan renkleri görmesini sağlayan bir iç görüş melekesini nasıl geliştirdiğini anlatıyor ve bu deneyimlerin inanılmayacak lezzette olduğunu ifade ediyor. Her şey, tüm nesnelerin içine doğru, içinden ve dışına doğru anaforlar yaparak akan parlak ışın yığınlarına dönüşmekteydi. Ne türde olursa olsun tüm şifanın kaynaklandığı temel bir ruhsal kuvvet olduğu sonucuna vardı. Değişen, sadece şifa etkisini sağlayabilmek için kullandığımız kanallardır.
( Renklerle Tedavi – Mary Anderson )

One Response to “Bedene kırmızı ışın uygulanırsa, yorgunluk ve atalet duygusunu olduğu gibi, kronik soğuk algınlığı veya nezleleri de geçirir”

  1. thesunrise133 Says:

    ömrünüz renkarenk olsun hep ışıldasın


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: