ON GÜZEL SÖZ:

1[1]
1. Dünyanın en #korkunç yeri, sizin zihninizdir.
2. “#Etki” ol, “#tepki” değil!
“#Ses” ol, “#yankı” değil!
3. Bedenine iyi bak! Zira ömrünün sonuna değin yaşamını sürdüreceğin #yegane yer orası…
4. Diğer kişilerin davranışlarının #içsel huzurunu bozmasına izin verme!
5. “Başkalarının yerinde olmayı arzulamak”, kendini görmezlikten gelmek demektir…
6. Senin değerini diğer kişilerin sana davranışları belirlemez.
7. Bir kişi bir #hata yaptı diye onun bütün iyiliklerini unutma!
8. “#Kahraman olmak” kendine inanmaktır… diğerleri sana inanmadığı halde.
9. Geçmişte yaşayan kişiler, kendi geleceklerini sınırlandırırlar.
10. Hiç birimiz bu dünyaya #kazanan ya da #kaybeden olarak gelmedik, “#seçen” olarak geldik…
Sripad Ramaray

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: