Hayat sana arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa sakın üzülme, aksine sevin… Çünkü çok yakında gülü de gönderecektir…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Kuyruğunu Dik Tutan Fare..

Ormanın birinde sürekli diğer hayvanlara musallat olan bir fare yaşamaktadır. Fareden çok çeken hayvanlar günün birinde toplanır ve ondan kurtulma görevini “ezeli düşmanı” kediye verir. Farenin peşine düşen kedi onu bir ağacın altında olacaklardan habersiz beklerken görür, usta bir avcı gibi sessizce yaklaşır arkasından.

 Pençesini kaldırır, ama kedinin gölgesini gören fare şimşek hızıyla fırlar. Hızlı bir kovalamaca sonunda düz bir ovaya gelirler. Sağına soluna bakan fare kaçacak yer olmadığını görür. Tek çare, düz ovanın ortasında yalnız başına otlamakta olan inektir. Nefes nefese ineğin yanına doğru koşar ve başlar yalvarmaya.

Fareden az çekmeyen inek önce yardım etmek istemez ama yalvarmalarına fazla dayanamaz ve onu saklamaya razı olur. “Peki, peki. Uzatma da geç şöyle arkama” der inek. Fare arkasına geçince inek pisliğini üzerine bırakır. Fare pisliğin içinde kaybolur, ancak dik kuyruğu dışarıda kalmıştır.

Kuyruğu gören kedi hemen ineğin yanına gelir. Kuyruğundan tuttuğu gibi fareyi pislikten çıkarır ve oracıkta yer.

 1. Üzerinize her pislik atan düşmanınız değildir.

2. Sizi pislikten çıkaran herkes dostunuz değildir.

3. Boğazınıza kadar pisliğe gömülmüşseniz, kuyruğunuzu fazla dik tutmayın. Bilgeliğe ulaşanlar, yaşadıkları olaylardan ders çıkaranlardır.
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

İsminizin size verdiği enerjiyi analiz edin…

Sözkonusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki harflerin anlamlarını biraraya getirerek anlamlı sonuç çıkarıyorsunuz. Örnek-1 : Aranan ad “Elif” olsun, harf tablosundan E-L-İ-F harflerinin karşılığını bulup alt alta getiriyoruz ve isim enerjisine  bakılmış oluyoruz. Eğer isminiz size şansızlık getirdiğine inanıyorsanız. Aşağıdaki anlamları ile sececeğiniz harflerleden oluşan isminizdeki bazı harfleri değiştirerek yada yeni bir isim alıp hayatınızı isminizle birlikte değiştirebilirsiniz.

İSMİNİZDEKİ HARFLER ..

1 . ( A ) ( A ) Harfi namus ve erdem sembolüdür . Ayrıca kişiye lider olmak şahsiyetini verir . ( A ) Harfi İnsanın keşif etme ve orijinal yaşantısına yön verir .

İsminizin ilk harfi ( A ) İse Sağlam iradeniz mücadeleci bir gücünüz var demektir . ( A ) Harfi isminizin ilk harfi değil de isminizin içinde bulunuyorsa o zamanda tahakküm edici bir şahsiyetiniz var demektir . İsminizin içinde ( 1 ) Den fazla ( A ) Hafi varsa . Buda sizin macera sever Sadakatli Çalışkan ve verimli bir şahsiyetiniz var demektir .

2 . ( B ) ( B ) Harfi Hayat gücünü ifade eder . ( B ) Harfi kişiye canlılık ve heves verir . Beden ve ruh canlılığı ( B ) Hafinin etkisindedir . İsminizin ilk harfi ( B ) İse heyecanlı olurlar . Her zaman içinde bir yardımcı ararlar . Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar . İsminizin ilk harfi ( B ) Değil de ( B ) Harfi isminizin içindebulunuyorsa . kendinizi daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün olanve şüpheli ve kuşkulu bir kişiliğiniz var demektir . İsminizin içinde ( 1 ) Den fazla ( B ) Harfi varsa her işiniz yardımcısız halletmeye gücünüz ver demektir .

3 . ( C / Ç ) Bu harfler insana fizik ve manevi güç verir . İsminizin ilk harfi ( C /Ç ) ise iyimse sevecen ve idareci bir iradeniz var demektir . Eğer ( C / Ç ) Harfi isminizin içinde bulunuyorsa ve isminizin içinde (1 ) Den fazla ( C / Ç ) Harfi varsa . Hayatta her istediğinizi eldeedeceksiniz demektir .

4 . ( D ) İsminizin ilk harfi ( D ) ise Zaman zaman maddi ve manevi sıkıntılıgünler yaşarlar . Ancak yine bu sıkıntılarım ( D ) Harfinin gizemi ileaşarlar . ( D ) Harfi ( 4 ) Rakamının tüm özelliğini taşırlar . Tabiatları yavaştır ve uysal ve Egoist olurlar . İsminin içinde ( D ) Hafi bulunan kimseler . Realist ve Çalışkan olurlar Ancak ( 4 ) Rakamının Zıt etkinliklerinden kaçınmaları lazım .

5 . ( E ) İsminizin ilk harfi ( E ) Harfi ise insana zihin gücü ve kültür zenginliği verir . ( E ) Harfi insana Müzisyenlik ve Konuşma yeteneği kazandırır Kısa olarak . ( E ) Harfi isminizin içinde olursa . Söz ile ifade edilen tüm meslek dallarında başarılı olurlar . İsminizde ( 1 ) Den fazla ( E ) Harfi varsa . Bütün sanat dallarında ve tüm alanlarda başarılı ve aranan kimseler olurlar .

6 . ( F ) İsminizin İlk ( F ) Harfi ise ev ile aile ile ilgilenen bir kişi olduğunuzu gösterir . ( F ) Harfi hayatta büyük sorumluluk yükleneceğinizi gösterir . İsminizde ( F ) Harfi varsa . İyi huylu ve çalışkan olduğunuzu gösterir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşacağınız gösterir .

7 . ( G / Ğ ) ( G / Ğ ) Bu Harfler tefekkürü ifade eder . İsminde bu harfler olan kişiler Her olayı ve her davayı araştırır . Hayatın gizemini araştırmayı seven kişiliklidir . İsminde ( 1 ) Den fazla ( G / Ğ ) Hafi bulunanlar . ***65533; Mistisizm ***65533; Ağırbasar bu ***65533; Mistik ***65533; Gelişkinliğe . Paralel olarak bedeni gelişmedevardır . İsminde ( G / Ğ ) Harfi bulunan kişiler Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar

8 . ( H ) Harfi merdivene benzer . Hayatta bütün güçlükleri yeneceklerine işarettir . İsminde ( H ) Harfi bulunanlar . Hayattaki önlerine çıkan merdivenliyolları çıkışlı yollar ağır ve emin adımlar ile çıkar başarıyaulaşırlar . İsminin içinde ( 1 ) Den Fazla ( H ) Harfi varsa . Daha başarılı ve zeki olmaları için . Yeteneklerinizi kullanmanız lazımdır .

9 . ( I / İ ) ( I / İ ) Harfleri Bu Harfler Kainata benzer sütuna benzedikleri için .Kişiye yıkılmaz ve yılmaz bir güç verir . ve Mükemmel bir şahsiyet ifade eder . İsminin içinde bu ( I / İ ) Harfi bulunan kimse . Hoş görülü Sempatik Yardım sever Ve seyahat etmeyi severler .

10 . ( J ) 10 = 1 + 0 = 1 ( J ) Harfi tek basamaklı rakamı ( 1 ) Dir İsminde ( J ) Harfi bulunan kimse Çok iyi bir lider ve otoriter bir kişi olur . İsminde ( J ) Harfi bulunan bir kimse güçlü şansı açık ( J ) Harfinin rakamsal değeri ( 10 ) dur . ( 10 ) Da ( 1 ) ***65533; On katıdır . Bu nedenler isminde ( J ) Harfi bulunan kimse maddi ve manevi sahada çok güçlü olurlar . ( J ) Harfi kişiye manyetik güç ve cazibekazandırır .

11 . ( K ) 11 = 1 + 1 = 2 İsminizin ilk harfi ( K ) Harfi ise Büyük halk topluluklarını etkileyecek bir güçleri sahip olur . Kendi güçlerini ve etrafına toplananların . güçlerini ve fikirlerini birleştirirlerse daha da başarılı olurlar ( K ) Harfi ( 2 ) Rakamının etkisindedir . ( K ) Harfi manyetik güçler ile donatılmıştır . İsminde ( K ) İçinde Harfi olanlar mücadeleci cesur atak ve atılgan olurlar mizaçları hareketlidir .

12 . ( L ) 12 = 1 + 2 = 3 ( L ) Hafinin rakam değeri ( 3 ) Tür . ( L ) Harfi tüm güzellikleri temsil eder . İsminde ( L ) Harfi bulunanlar popüler bilgili ve başarılı olurlar .Sezgileri kuvvetli olur . Başkalarının davranışlarındaki problemi anlamak ve olayları çözmek isminde ( L ) Harfi bulunanlar için daha dakolaydır .

13 . ( M ) 13 = 1 + 3 = 4 İsminizin baş Harfi ( M ) İse itlerinizde ve aşk yaşantınızda başarı sağlayacaksınız demektir . Bir kişinin İsminin içinde ( 1 ) den fazla (M ) Harfi varsa o kişi çok başarılı ve üstün demektir . ( M ) Harfinin rakam değeri ( 4 ) Tür . ( M ) Harfi insana mükemmel bir hareket ve güç verir . İsminin ilk harfi ( M ) olan insanlar . Mantıklı iradeli üstün yetenekli olurlar . Konsantrasyon güçleri çok gelişmiş olurlar . ( M ) Harfi düzenli ve bilinçli atılan bir adıma benzer . Bu nedenleisminde ( M ) Harfi Olan kişiler her işte her yerde ve her sahadaalanda başarılı olurlar . Ruhsal ve bedensel açı dan çok güçlü olurlar.

14 . ( N ) 14 = 1 + 4 = 5 ( N ) Harfinin Rakam değeri . ( 5 ) Tir . İsminin İlk harfi ( N ) .Olan Merkür Gezegeninin . Tesiri ve Etkisi altındadır . Akılları vehisleri devamlı çarpışma halindedirler . İsminde ( N ) Harfi olan kişi . Tıpkı bir radyo alıcısı gibi . Frekansları her şeyden etkilenir ve tesiri altında kalırlar . İsminde ( N ) . Harfi olan kişiler . Her zaman uyanık olurlar ve hersöyleneni hıfz ederler . Ve kolay aldatılamazlar . Bu harfin bir özelliğinde kararsızlıktır . Bazen kararsız olurlar ve sıkıntı ve stres yaşarlar . Başarılı olmak istiyorsanız hislerinizi yenmeniz lazımdır .

15 . ( O / Ö ) 15 = 1 + 5 = 6 İsminizin Baş Harfi . ( O / Ö ) Harfi ise . Gizemli ve Sihirli olan şeyleri araştırıp bulma yeteneğini verir kişiye . ( O / Ö / ) Harflerinin Rakam değeri . ( 6 ) Dır . Sembolü Kainat ***65533; tır . Maddi ve Manevi güçleri üzerinde toplar . ( O / Ö ) Harfi kişiye . Maddi ve Manevi açıdan yükselmeyi öğretir ve Kişiyi samimileştirir .

16 . ( P ) 16 = 1 + 6 = 7 ( P ) Harfinin Rakam değeri ( 7 ) Dir İsminde ( P ) Harfi bulunanlarTedbirli zeki ve anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar . Okumayı severler. Mistik görüşleri ağır basar Buda normaldir çünkü ( P ) Harfinin Tersetkisi ve tesiri içine kapanıklıktır başarılı olmak için . ( P ) Harfinin olumlu etkilerinden faydalanınız . Dünya işlerine pek önemvermezler .

17 . ( Q ) 17 = 1 + 7 = 8 ( Q ) Bu Harfin rakam değeri ( 8 ) Dir . ( Q ) Harfi ( 1 ) ve ( 7 )Rakamlarının etkisinde olduğu için . Bu rakamlarını özelliğini gösterir. İsminde ( Q ) Bu harf olanlar kavgacı bir mizaçları vardır . Ayrıcarenkli bir dünyaları vardır . ( Q ) İsminde bu Harf olan kişilerbaşarıya daha çabuk ulaşırlar .

18 . ( R ) 18 = 1 + 8 = 9 İsminizin ilk harfi ( R ) İse emin ve sayılır sevilir ve iyi bir liderolur korkusuzca giderler davaların üzerine . Zenginden alıp fakireveren bir mizaçları vardır . Kişilikleri karizmatik ve sade gösterişisevmeyen bir tiplerdir . ( R ) Bu Harfin Rakam değeri ( 9 ) Dur . ( R ) Harfi enerjik başarı veazim doludur . Olayların üzerine Emin adımlar ile giderler ve başarısızolmaları muhtemelen azdır .

19 . ( S / Ş ) 19 = 1 + 9 = 10 ( S / Ş ) Harfleri bitip tükenmeyen güçleri ve arzuları Sembolize eder ve ( S / Ş ) Harflerinin Rakam değeri ( 2 ) dir . Bu Harflerin Rakamının ( 19 ) olması ( 19 ) . Rakamını topladığın zaman( 10 ) . Elde edilmesi . ve tek basamaklı Rakamının da ( 1 ) . Olması İsminde ( S / Ş ) Harfi bulunanlar ihtiraslarla ve gizem ile dolu olduğunu gösterir kişiye .

20 . ( T ) 20 = 2 + = 2 ( T ) Harfinin Rakam değeri ( 2 ) Dir . İsminin İlk Harfi ( T ) İseÇoğunluklar Sihirli ve Gizemli bir mizaca sahip olurlar . Fakat ( 2 )Rakamının etkisi ile zaman zaman uysal bir kişi olurlar . ( T ) Harfinin esas Rakamı ( 20 ) Dir . ( 20 ) Deki ( 2 ) Rakamı . ( 20 ) Rakamından ( 10 ) Defa daha güçlüdür . İsminde ( T ) Harfi bulunan kimse çoğunlukla başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar . Kendi başlarına bir iş yapmaktan ve sorumluluk almaktan korkar ve çekinirler . ( T ) Harfindeki . Şekil değiştirme . Özelliğinden ötürü . İsminde ( T) Harfi bulunan kimse . Zaman zaman karakterleri değişir ve uysal birinsan olurlar .

21 . ( U / Ü ) 21 = 2 + 1 = 3 İsminizin İlk harfi ( U / Ü ) ise hiç beklemedik bir başarı ve yetenek kazanırlar . ( U / Ü ) Harflerinin Rakam değeri ( 3 ) Tür . Bu Harfler içine her şey konan bir kaba benzer . İsminiz içinde . ( U / Ü ) Olan kimseler her şeyi öğrenmek için çok yetenek ve güç harcarlar ve öğrenirler . Zeki ve azimli olurlar .

22 . ( V ) 22 = 2 + 2 = 4 İsminizin İlk Harfi ( V ) İse . Güçleri sayesinde Hayatta karşılaşacakları tüm engelleri ve güçlükleri aşarlar ve başarıyaulaşırlar . ( V ) Harfinin Rakam değeri ( 4 ) Tür . ( V ) Harfi ( 2 ) Rakamının etkisindedir . ( 4 = 2 x 2 ) Dir Bu nedenle İsminde ( V ) Harfi Bulunanlar . aaaafizik alanında çok güçlü olurlar .Nazariyattan ziyade tatbikatta daha başarılı olurlar . Azimleri sayesinde başaramayacakları iş yoktur .

23 . ( W ) 23 = 2 + 3 = 5 ( W ) Harfi insana değişiklikleri gösterir İsminde ( W ) Harfi olan kimseler . Mizaçlarında şaşılacak kadar değişiklik görülür . ( W ) Harfi Dalgalanan heyecanların simgesidir . İsminde ( W ) Harfi bulunan kimse . Ay ***65533; ın denizleri etkilemesine benzer şekilde ( W )Harfin etkisinde kalırlar .

24 . ( X ) 24 = 2 + 4 = 6 ( X ) Bu Harf çok etkili bir harftir . İsminde ( X ) Harfi bulunan kimseler . Doğru dürüst ve Çok yetenekliolurlar . Ruhsal güçleri de kuvvetli olur insanların yardımına dakoşmayı severler .

25 . ( Y ) 25 = 2 + 5 = 7 İsminizin İlk Harfi ( Y ) Harfi ise ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama ve her topluma kolayca uyum sağlayabilirler . ( Y ) Harfinin Rakam değeri ( 7 ) Dir . Çok değerli bir Harftir .Define ve Petrol aramada kullanılan çubuğa benzer

. İsminde ( Y ) Harfi olduğundan gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleriaraştırmayı severler . Tefekkür ve İnsanlık sevgisi ve sırdaşlık . ( Y ) Harfinin kişiye kazandırdığı bir başka özelliktir .

İsminizde ( Y ) Harfi varsa . özel yetenekleriniz vardır azminiz ve inancınız ile azminizi ve yeteneğinizi birleştirirseniz uzanamayacağın ız dal ve başarılı olamayacağınız alan ve saha kalmaz .

26 . ( Z ) 26 = 2 + 6 = 8 ( Z ) Harfinde muazzam bir güç ve enerji vardır bu harfin rakam değeri( 8 ) Dir . Ancak bu güç insanı çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir . İsminizi İlk Harfi ( Z ) İse . İç güdülerinin emrettiği Kötü işleri yapmazlarsa Çok başarılı ve azimli olurlar . İç güdülerini sesinidinler ve iş güdülerinin emirlerine ran olur boyun eğerlerse Hayattan zevk alamazlar . ( Z ) Harfinin etkisi ve tesiri Dalgalı elektrik akımına benzer . Bu nedenle isminde ( Z ) Harfi olan kişiler . Tıpkı ( Z ) Harfinin . Olduğu gibi Bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar İsminde ( Z ) Harfi olan kişiler . maddi sıkıntı çekmezler . Politikada başarılı

alıntı

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Kendi bahçesinde dal olamamış biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Çeviri de son nokta:)

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok!"

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.

Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar  yok.

Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok.

Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok!”
-Ömer HAYYAM

Yaşamı seviyorum. Zaman zaman çılgınca, kahredici kesinlikte mutsuz oldum ve üzüldüm.

Yaşamı seviyorum. Zaman zaman çılgınca, kahredici kesinlikte mutsuz oldum ve üzüldüm.

Ama tüm bunlara karşın yalnızca hayatta olmanın bile başlı başına muhteşem bir şey olduğunu biliyorum.

Agahta Ciristie

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Eskiden Çember çevrilir, Su musluktan içilir, Ağaçlara tırmanılırdı.

Eskiden Çember çevrilir, Su musluktan içilir, Ağaçlara tırmanılırdı…

Komşuda pişen Bize; Bizde pişen komşuya düşerdi…

Turşu, salça, mantı evde yapılır, Karpuz kuyuda soğutulurdu.

Erik ağacının çiçeği,pencere camımıza yaslanır, Güz yaprakları bahçemize düşerdi …

Evler badanalı,sokaklar lambasız,mahalleler bekçili olurdu.

Ajans radyodan dinlenir,çizgi roman okunur,

Defterlere kenar süsü yapılırdı.

Hayat, Arkası yarın gibiydi,Kesintisizdi.

Her gün yaşanacak bir şey vardı.

Herkes kendi düşünü kurar,Kendi hayatını oynardı.

ŞİMDİ, Herkes Yoğun, Yorgun Ve Tek başına…

[CAN DÜNDAR]

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Dikkat! Gripten korunmanız için hayati 6 ipucu

Dikkat! Gripten korunmanız için hayati 6 ipucuHavalar soğuk. Her sene olduğu gibi gündemin ilk maddesi yine grip salgını. Yanında hapşıran veya öksüren biri olan herkesin kafasında “Bana da bulaşacak mı acaba?” sorusu var.  Her zaman, her yerden ve herkesten hastalık kapmak mümkün olsa da aslında gripten korunmanın da birkaç yolu var. İşte gripten korunmanın ipuçları…

Elleri sık sık yıkayın Soğuk algınlığı ve gripten korunmanın en iyi yolu, elleri sık sık ve iyice yıkamaktır. Parmak aralarını, avuçları ve ellerin üstünü en az 20 saniye iyice yıkamak mikropların yok edilmesinde büyük rol oynuyor.

Az uyku, zinde vücut sağlamıyor Günde 7 saatten az uyuyanlar, 8 saat ve daha fazla uyuyanlara göre üç kat daha fazla grip riski taşıyorlar. Bedenimiz, uyku eksiliği çektiğinde bol miktarda sitokin üretiyor ve bu sitokin proteini, grip olunduğunda hastalık semptomlarını artırıcı özelliği sahip.

İçkiyi abartma Alkol, vücuda girdikten sonra 24 saat boyunca akyuvarların virüslere karşı mücadele etme özelliğini bozuyor. Bu soğuk kışta, günde bir kadeh içkiyi geçmemek en iyisi.

C Vitamini mi? C Vitamininin grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı ve bu teori bir efsane olarak kaldı. Çok sayıda araştırma, C Vitamini almanın gribi engellemediğini gösterdiği gibi, hasta olanların kullandığı C vitaminlerinin de iyileşmeyi hızlandırmadığını gösterdi.

Nemli hava daha yararlı Nemli hava grip virüsleri için iyi değil. Kuru havalar, virüslerin havada kalmasını kolaylaştırıyor. Nemli havalar ise virüslerin ağırlaşmasını sağlayarak yere daha çabuk düşmesine neden oluyor. Bir hava nemlendiricisi alarak, bulunduğunuz odanın nem oranını yüzde 50 civarında tutmaya çalışın.

Parlak renkli besinler antioksidan kaynağı Parlak renkli sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkili. Unutmayın, renkleri ne kadar canlı ise, antioksidan değeri o kadar yüksektir.

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. 1 Comment »

Yol arkadaşlarınıza elinizden gelen desteği verin ama onlara efendilik taslamayın;

İradeli olun ama katı olmayın; hevesli olun ama açgözlü olmayın; ilerlemek için elinizden geleni yapın ama başarı ilüzyonuna kapılmayın;

en etkili olan yöntemi bulun ama bunu benim yolum en iyisi demek için kullanmayın;

ilerlemenizin tadını çıkarın ama kibirli olmayın;

yol arkadaşlarınıza elinizden gelen desteği verin ama onlara efendilik taslamayın;

ailemizi büyütmek için çalışın, diğerlerinin de huzur ve mutluluk bulması için onları yolculuğumuza davet edin ama asla bir kült yaratmayın.

Dünyayı aydınlatmaya uğraşmayın ama bulunduğunuz köşeyi aydınlatın.

Cem Şen

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Nerede, kiminle, ne okuduğun beni ilgilendirmiyor. Diğer her şey bittiğinde seni ayakta tutan şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum.

Geçinmek için ne yaptığın beni ilgilendirmiyor. Neyi özlediğini, kalbinin arzuladığı şeye kavuşmanın hayalini kurmaya cesaret edip edemediğini bilmek istiyorum.

Kaç yaşında olduğun beni ilgilendirmiyor. Aşk için, hayallerin için, yaşıyor olma serüveni için bir aptal gibi görünme riskini göze alıp almayacağını bilmek istiyorum.

Ay’ının etrafında hangi gezegenlerin döndüğü beni ilgilendirmiyor. Kederinin merkezine dokunup dokunmadığını, hayatın ihanetlerince açılıp açılmadığın, daha fazla acı korkusundan kapanıp kapanmadığını bilmek istiyorum.

Saklamaya, azaltmaya ya da düzeltmeye çalışmadan benim ya da kendi acınla oturup oturamayacağını bilmek istiyorum. Benim ya da kendi neşenle olup olamayacağını, insan olmanın sınırlılığını hatırlamadan, bizi dikkatli ve gerçekçi olmamız için uyarmadan çılgınca dans edip coşkunun seni parmak uçlarına kadar doldurmasına izin verip vermeyeceğini bilmek istiyorum.

Bana anlattığın hikayenin doğru olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Kendi kendine dürüst olmak için bir başkasını hayal kırıklığına uğratıp uğratamayacağını; ihanetin suçlamasına dayanıp, kendi ruhuna ihanet edip etmeyeceğini bilmek istiyorum.

Güvenebilir ve güvenilebilir olup olamayacağını bilmek istiyorum. Her gün sevimli olmasa da güzelliği görüp göremeyeceğini bilmek istiyorum.

Benim ve kendi hatalarınla yaşayıp yaşayamayacağını; bir gölün kenarında durup gümüş Ay’a “EVET!” diye bağırıp bağırmayacağını bilmek istiyorum.

Nerede yaşadığın ya da ne kadar paran olduğun beni ilgilendirmiyor. Keder ve umutsuzlukla geçen bir gecenin ardından, yorgun, bitap da olsan, çocuklar için yapılması gerekenleri yapıp yapmayacağını bilmek istiyorum.

Kim olduğun, buraya nasıl geldiğin beni ilgilendirmiyor. Çekinmeden benimle ateşin ortasında durup durmayacağını bilmek istiyorum.

Nerede, kiminle, ne okuduğun beni ilgilendirmiyor. Diğer her şey bittiğinde seni ayakta tutan şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum.

 Kendinle yalnız kalıp kalamadığını, ve o boş anlarda sana arkadaşlık eden kendini gerçekten sevip sevmediğini bilmek istiyorum.
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Siz hala sigara içenlerdenmisiniz???

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Başına gelen her neyse onu kabul et ve teşekkür et ona sana öğretmek istediği şey için.

Başına gelen her neyse onu kabul et ve teşekkür et ona sana öğretmek istediği şey için. Asla umutsuzluğa düşme, mutlaka bir çıkış yolu vardır, ara. Duruma başka açılardan bak ve sor kendine; ”Bu durumun başka bir çözümü var mı?” diyerek.

”Neyi düşünemediğini” düşün ve sor içine. Birden göreceksin çözümü. Kimbilir belki rüyanda, belki oyun oynarken çocuğunla. En kendin olduğun anda.

Asla unutma; yalnız değilsin, hiçbir zaman da değildin, gözetiliyorsun, korunuyorsun, yardım hep yanıbaşında, duymanı bekliyor.

Eğer istersen, beklersen ve bilirsen; alırsın…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

”Höö” diye saldırıveriyorsunuz

Karikatür kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Bağışlamak ve bağışıklık sistemi ilişkisi…

 Spor, diyet…Sağlıklı ve uzun yaşam iç.n bunlar elbette gerekli.
Ancak bu konuda uzmanların yeni bir keşfi var: Son sayısında uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını araştıran Amerika’nın saygın haber dergilerinden Newsweek’in haberine göre, uzun yaşamın ilk anahtarı affedici olmak. Newsweek dergisinin yaptığı araştırmanın sonuçları, insanın psikolojisiyle sağlığının ne kadar birbirine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Harvard Üniversitesi uzmanları birini bağışlamanın vücudu birçok hastalıktan koruduğunu belirttiler. Dergiye göre sağlıklı bir yaşam için ilk önce “bağışlayıcı” olmak gerekiyor. İnsanın bir olayı ya da bir kişiyi yada kendini  affetmemesi, kişinin üzerinde psikolojik bir baskı oluşturuyor. Ve bu baskı zamanla kalp basıncının artmasına, kalp hastalıklarına sebep olan hormonal değişikliklere, nörolojik bozukluklara ve hafıza kayıplarına neden oluyor.
Yapılan bir diğer araştırmada affetmemek gibi negatif duygular besleyen kişilerin “kortizol hormonu” seviyesinin arttığını ortaya çıkardı. Bu hormonun artması bağışıklık sistemi bozuklukları başta olmak üzere, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklara sebep oluyor.
Bağışlamanın  kızgınlık, acı, depresyon ve stresi azaltarak, umut, sabır ve kendine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaşanmasını sağladığı bu araştırmalarda ortaya konan gerçekler. Bağışlamamanın  kızgınlığın üzerinizdeki yarattığı etkiler ;
 Mide ağrısı,
sırt ağrısı,uykusuzluk.
 Bağışıklık sisteminin zayıflaması.
Kilo alımı,şişmanlık.
Şeker hastalığı,
Yüksek tansiyon.
Psikolojik baskının artmasıyla,kalp basıncının artması ve bir sürü rahatsızlıkları birlikte getirir.
Bütün bilimsel açıklamalar olumsuz düşünce ve duyguların bedeniniz üzerindeki yansımaları ve hastalıklara çağrı yaptığınızı  belirtiyor. İşte bilim affetmenin insan sağlığı üzerindeki tüm bu olumlu etkilerini yeni keşfederken, Yüce affetmeyi 14 asır önce Kuran’da insanlara önemle tavsiye etmiştir, Kuran’da tavsiye edilen güzel ahlak özelliklerinden biri de “affedici ve bağışlayıcı olmak”tır. BUGUN KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIN…BUGUN AFFETMEYİ BAĞIŞLAMAYI SEÇİN…BUGUN SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAMAYI SEÇİN…
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »