Kelt Astrolojisi…

Keltler, insanları, doğum tarihlerine bağlı olmak üzere şu ağaçlarla ilişkilendirmişlerdir.

Huş (24 Aralık – 20 Ocak)

Bu kişiler son derece hırslı ve kararlıdırlar. Hedefe yönelik çalışırlar ve başarılı olmaya ihtiyaç duyarlar. Güvenilir ve sadıktırlar. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Huşları, çok daha tepkisel ve duygusal, içedönük olmaya eğilimlidirler. Kendilerine çok güvendiklerinden, hedeflerini takip etmekte bazen gereğinden fazla ısrar ederler. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Huşları ise amaçlarının tamamen farkında olan objektif vizyonerlerdir ve daha dışadönük olmaya eğilimlidirler. Ancak bunlar da, arasıra yaşadıkları “gerçeklikten kopuş” nedeniyle karar mekanizmalarının sekteye uğraması sorunuyla karşılaşırlar.

Üvez (21 Ocak – 17 Şubat)

Güçlü insancıl ve spiritüel ilkelere bağlı, vizyoner bir zihne sahip, ilerlemeci ve idealist düşünürlerdir. Kısıtlamalara tahammül edemez ve sürekli de değişimi getirmeye çalışırlar. Sıradanlıklara da dayanamazlar. Yenilikçi fikirleri her zaman toplumun geri kalanının aklına yatmayabilir. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Üvezleri, büyük sosyal değişimleri sağlama kapasitesine sahipse de, genellikle uzun soluklu işlerde çabuk sıkılmaya ve sabırsızlanmaya yatkındırlar. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Üvezleri ise büyük bir etkileme gücüne sahiplerdir ama sağlayabileceklerinden fazlası için söz vermeye eğimli olurlar.

Dişbudak (18 Şubat – 17 Mart)

Karakterlerinde iki farklı yön barındıran bu insanlar, zaman zaman kolay incinebilen, sanat eğilimli kişiler; zaman zaman da kararlı pragmatikler olurlar. Duyarlı ve sevgi doludurlar; bu da onların insanın yapıtaşlarını kolay anlamalarını sağlar. Çevrelerindeki insanların çektiği acıyı dindirmekte oldukça yeteneklidirler. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Dişbudakları, duygusal ilişkiler söz konusu olduğunda tepkisel davranabilirler. Çekingen gözükseler de, yüzeyin altında atik ve ani hareket edebilen bir insan gizlidir. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Dişbudakları ise olaylara yücegönüllülükle, kendilerinden fedakarlık yaparak tepki verirler.

Kızılağaç (18 Mart – 14 Nisan)

Güçlü, maceracı, hareketli ve cesur olan bu kişiler aslında çok iyi birer müttefik de olsalar, kendi savaşlarına yönelmeyi tercih ederler. Sanki sürekli huzursuz gibidirler ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken birçok tehlikeye girip çıkabilir, şartları pek önemsemeden sadece ileri gitmeye uğraşırlar. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Kızılağaçları, son derece huzursuz ve kararsızdır. Bu nedenle arada bir yavaşlayıp hareketlerinin sonuçlarının ne olacağını düşünmeleri gerekir. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Kızılağaçları ise yaşama daha özgüvenli şekilde yaklaşır ve büyük bir ikna becerisine de sahiptir ama o da çoğunlukla içten gelen büyük enerjiden yoksundur.

Söğüt (15 Nisan – 12 Mayıs)

Güçlü bir iradeye ve iyi bir hafızaya sahip, düşüncelerini kolayca dile getirebilen insanlardır. Duygusaldırlar ve ruh halleri de hızlı biçimde değişir. Pratik insanlar oldukları için kolaylıkla mucit de olabilirler ama yaşamın gizemlerine de çekilip dururlar. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Söğütleri’nin ruh halleri oldukça hızlı değiştiğinden, bir dakikaları bir dakikalarını tutmaz. Yine de, bir fırsat yakaladıkları zaman hızla hareket edip bunu değerlendirmesini bilirler. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Söğütleri ise her şeye çare bulan, her işin altından kalkan kişilerdir ve sıradışı bir hafızaya sahip olurlar.

Alıç (13 Mayıs – 9 Haziran)

Karizmatik, yaratıcı ve yenilikçi fikirler ile doludurlar. Oldukça yeteneklidirler ve birçok duruma da uyum sağlamasını bilirler. Sempatikliklerini kaybetmeden çevrelerindeki insanları etkileri altına almayı bilirler. Eski Kelt ozanları ve rahiplerinin sahip olduğu özellikleri vardır ve bunlar sanat alanında da ortaya çıkarlar. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Alıçları, tepkisel ve duyarlı, çoğunlukla da kırılganlardır. Bir hareket tarzı belirlediklerinde de kararlı kişilere dönüşürler. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Alıçları ise, yakın ikili ilişkilerde pek fazla kısıtlanmaya gelemeyen insanlardır. Herşeyi fark etmelerini ve incelemelerini sağlayan geniş bir bakış açısına sahiptirler.

Meşe (10 Haziran – 7 Temmuz)

Kararlı, coşkulu ve sorumluluk duygusuna sahip insanlardır. Kişisel çekimleri ve insanları etkileme becerilere sayesinde doğuştan liderdirler. Dirençle karşılatıkları zaman zaman kolay kolay gerilemezler. Ahlaki değerlere son derece byük önem yüklerler. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Meşeleri, finansal riskler almaya eğimlidirler. İyi birer lider olurlar ve açgözlülük ya da para hırsı gibi kavramları terk etmişlerdir. Son iki haftada doğan Dolunay meşeleri ise finansal kayıp riskine daha az sahiptirler. Yaratıcıdırlar ve kendilerinden bolca veren bonkör bir doğaya sahiptirler.

Çobanpüskülü (8 Temmuz – 4 Ağustos)

Pratik, becerikli ve kuvvetli direnç karşısında bile değişmeyen bir karaktere sahiptirler. Temkinli ve mantıklıdırlar ama liderlik etmek yerine yardım etmeyi tercih ederler. Çevrelerindekileri destekler, onları korur ama aynı zamanda da sahiplenirler. “Sözleri senettir”. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, hem finansal hem de duygusal destek sağlayarak sürekli başkalarının amaçlarına ulaşmasına yardım etmeye çalışırlar. Toplum örgütlerinin kurucuları olurlar. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise eleştiriye çok duyarlıdırlar ve hemen dış dünyadan çekilme eğilimine girerler.

Fındık (5 Ağustos – 1 Eylül)

Duyarlı, zeki ve mantıklı kişilerdir. Ayrıca planlama ve organizasyon yapma yetenekleri gelişmiştir. Canlı bir hayalgücüne sahiptirler ve idealist düşünürler oldukları söylenebilir. Sanatsal yönleri, pratik kullanım alanları da olan eserler yaratmalarını sağlar. İlk iki hafta içerisinde doğmuş olanlar bilgi açlığı çekerler ve bu bilgiye ulaşmak için çalışırken bazı şeyleri gereğinden fazla kurcalayabilirler. Son iki hafta içerisinde doğmuş olanlar ise dışadönük, dürüstlüğe önem veren, kesin ilkelere sahip kişilerdir. Bildiklerini sık sık başkalarına aktarmaya eğilim gösterirler.

Asma (2 Eylül – 29 Eylül)

Otoriter ve yüksek standartları olan kişilerdir. Soğuk ve uzak görünseler de, içlerinde duygulu, duyarlı, kolay kırılan romantikler vardır. Detayları iyi inceler ve estetikten de çok iyi anlarlar. Çift kişilik sergileyip bir an çok neşeli, hemen sonrasında ağlamaklı olmaları şaşırtıcı değildir. İlk iki hafta içerisinde doğan kişiler, hislerini kolayca ifade eder ama yaşamın zorluklarını kabullenmekte güçlük çekerler. Yine de çevrelerine karşı son derece destekleyici yaklaşımları vardır. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise gereğinden fazla duyarlı olabilirler. Yine de kırıldıkları zaman affetmekte zorlanmazlar.

Sarmaşık (30 Eylül – 27 Ekim)

Güçlü ve birçok yeteneğe sahip insanlardır. Kendi tarzlarına sahiptirler ve renkli kişilikleri vardır. Sosyal, çekici ve neşelidirler. İnsanları kızdırmaktan ve çatışmaktan özenle kaçınırlar. Kararsız olsalar da zayıf iradeli değillerdir ve zorluklara da çevrelerine bulaştırdıkları bir iyimserlik ile yaklaşırlar. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, sanat alanlarında radikal fikirlere sahip olabilirler. Diğer taraftan kararsızdırlar ve başarı dereceleri de sürekli değişkenlik gösterebilir. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise birçok konuda son derece bonkördür ama iş maddiyata gelince temkini elden bırakmazlar. Gücü ellerinde tuttukları sürece son derece sert kişiler olabilirler.

Saz (28 Ekim – 24 Kasım)

Yaratıcı kişilerdir ve karmaşık sorunları bile kolayca detaylarıyla görürler. Çok iyi dostlar olabilirler ama çok da kıskanç olmaya eğilim gösterirler. Kıskanç damarları kontrol altında tutulursa, çok iyi birer eş olurlar. Gücü tamamen ellerinde tutmak isterler ve iyi liderler olabilirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar hem çok iyi dostlar, hem de amansız düşmanlar olurlar. Ancak iki konumda da, karşılarındaki kişilerin saygısını kazanmayı bilirler. Son iki hafta içerisinde doğmuş olanlar ise toplum tarafından tanınmaya daha yakın olurlar ama onların da sürekli tek bir konu üzerinde yoğunlaşamamak, daldan dala atlamak gibi bir sorunu olabilir.

Mürver (25 Kasım – 23 Aralık)

Yaşamları boyunca belirgin bir gelişme gösterirler. Genellikle miras gibi bir yoldan daha çocuklarında bazı kazançlar sağlarlar. Bu onları bir parça savurgan olmaya itebilir. Çok meraklıdırlar ve öğrenmek istedikleri bilgiye ulaşmak için uzun mesafeleri aşmaktan çekinmezler. İlk iki hafta içerisinde doğan Yeni Ay Mürveri sözünü sakınmaz ve dışadönüktür. Aynı zamanda haksızlığa ve yozlaşmaya karşı gelen etkileyici bir konuşmacıdır. Son iki hafta içerisinde doğan Dolunay Mürverleri ise vizyon sahibi kişilerdir. Kişilerle doğrudan karşı karşıya gelmek yerine arkaplanda çalışmayı tercih ederler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Irish_astrology
http://www.novareinna.com/constellation/celtic.html
http://www.metaphysicalzone.com/celtic/index.shtml
D.J. Conway – Celtic Magic

Sal gitsin içindeki nefreti huzursuzluğun lanetini…

Sal gitsin içindeki nefreti huzursuzluğun lanetini. Bırak içine Işık girsin…sevgi ile birleşsin.Yüreğinde asla yeri olmamalı nefretin..kini bırak ..sal gitsin. Affet içinden geçen hüzünleri…canını sıkan kederleri.Yüreğini yakanları ..bir zamanlar değerli olanlar.Karanlığa itenleri sen ışığa it ki…aydınlansın onlarında yürekleri..zihinleri.

Arzu Melek Yolcu

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Kremalı Kek ve Gazoz…

Kucuk cocuk Tanri ile bulusmak istedi. Tanri’nin yasadigi yere ulasmak icin uzun bir
yolculuk yapacagini bildiginden, cantasinin icine kremali kek ve gazoz siselerini
doldurdu ve yola koyuldu.

Uc blok ilerledikten sonra yaslica bir adama rastladi. Adam bankta oturmus guvercinleri
besliyordu. Cocuk yasli adamin yanina oturdu ve cantasini acti. Cantadan icecegini almak
uzere iken adamin da ac olabilecegini dusunerek ona kremali kekinden verdi.

Adam tesekkurle kabul etti ve cocuga gulumsedi. Gulumsemesi o kadar ictendi ki, cocuk
bunu bir kez daha gorebilmek icin ona tekrar gazoz ikram etti.

Adam yeniden ona gulumsedi. Cocuk cok mutlu oldu. Tum ogleden sonrayi orada yiyerek ve gulumseyerek ama tek kelime etmeden gecirdiler.

Hava kararmaya baslayica, cocuk ne kadar yorgun oldugunu fark etti ve gitmek icin kalkti. Fakat birkac adim attiktan sonra kosarak geri dondu ve adama sarildi. Adam ona en guzel gulumsemesi ile cevap verdi.

Cocuk evinin kapisini actiktan bir sure sonra, annesi yuzundeki neseyi farketti.

Annesi
– seni bu kadar mutlu edecek ne yaptin bugun?
diye sordu.Tanri ile ogle yemegindeydim
diye cevapladi….ve annesi cevap vermeden ekledi:
-Biliyor musun, Tanri gordugum en guzel gulumsemeye sahip.

Bu arada, yasli adam da IsIk sacan bir nese ile evine dondu. Oglu saskinlik icerisinde yuzundeki huzuru gorunce sordu:
– Baba seni bu kadar mutlu edecek ne yaptin bugun?
– Parkta Tanri ile kremali kek yedim
diye cevapladi….ve oglu cevap vermeden ekledi
– Biliyor musun, bekledigimden daha da gencmis

Cogunlukla kucuk bir dokunusun gucunu, nazik bir sozun, ilgiyle dinleyen bir kulagin, icten bir komplimanin veya kucuk bir deger verici davranisin gucunu kucumseriz ki, bunlar tum hayati degistirme potansiyeline sahiptirler.

Insanlar bir sebepten dolayi, bir sureligine ya da omur boyu hayatimiza girerler.

Hepsine esit sekilde sarilin.

Kaynak :şifa çembeeriii

 

BUGÜN’ü yaşa…

BUGÜN’ü yaşa… geçmişe, geleceğe, olduya, bittiye, olacağa, olmalıya, keşke olsaydıya BOŞVER!…”

GÜNAYDIN TÜM EVRENE!!!..:)))

SEVGİMİ GÖNDERDİM HERKESE..:))

GÜNÜN MENÜSÜ

Photo: GÜNÜN MENÜSÜKullanılacak Malzemeler;1 ölçü candan sevgi2 ölçü iyi niyetBirazcık ilgiBir tutam anlayışKararınca nezaket1 kaşık hoşgörüHazırlanışı: Malzemeyi iç dünyanızdan alın. Yıkamaya gerek yok, zaten tertemizdir. Kalbinizde yavaşça karıştırın. Kokusu her yanınıza sinecektir. İçine duygu şerbetini ekleyip, karışımı hayat tabağının üstüne yavaşça boşaltın. Üzerine sevgi marmelatı ile süsleyin. Birkaç parça gökkuşağı renklerinden serpiştirin . Hayat boyu afiyetle yiyin. Sadece kendiniz yemeyin, herkese verin.Kullanılacak Malzemeler;

1 ölçü candan sevgi

2 ölçü iyi niyet

Birazcık ilgi …

Bir tutam anlayış

 Kararınca nezaket

 1 kaşık hoşgörü

Hazırlanışı: Malzemeyi iç dünyanızdan alın. Yıkamaya gerek yok, zaten tertemizdir. Kalbinizde yavaşça karıştırın. Kokusu her yanınıza sinecektir. İçine duygu şerbetini ekleyip, karışımı hayat tabağının üstüne yavaşça boşaltın. Üzerine sevgi marmelatı ile süsleyin. Birkaç parça gökkuşağı renklerinden serpiştirin . Hayat boyu afiyetle yiyin. Sadece kendiniz yemeyin, herkese verin.
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , , . Leave a Comment »

Bu mesajı okuyanın yüzünden mutluluk,kalbinden Allah sevgisi, Yuvasından huzur eksik olmasın…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , . 1 Comment »

HAYAT BENİ SEVİYOR VE BEN GÜVENDEYİM

 Hayatımdaki herkesi, erkek ya da kadın, bir sevgi çemberine alıyorum.

Bu çembere arkadaşlarımı, sevdiklerimi, iş arkadaşlarımı ve geçmişimdeki herkesi ekliyorum. Herkesle karşılıklı saygı ve sevginin olduğu harika ve uyum dolu ilişkiler kurduğumu ifade ediyorum. Huzur, barış ve sevinç içerisinde yaşıyorum.

Sevgi çemberimi tüm gezegeni içine alacak biçimde genişletiyorum ve bu sevgi misliyle bana geri geliyor. İçimde koşulsuz bir sevgi var ve bunu herkese dile getiriyorum. Duyduğum koşulsuz sevgi, beni de kapsıyor; çünkü sevilmeyi hak ettiğimi biliyorum.

Kendimi seviyor ve takdir ediyorum. Gerçekten de öyle!

Louise L. Hay

Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , . Leave a Comment »

Güneşi Doğduğu Gibi, Sabahı Geldiği Gibi,Sevdiğini Olduğu Gibi Kabul Et…

Venüs Transit — Dünya Çapında Meditasyon

http://youtu.be/H2tFIXi3IHw

Binlerce yıldır dünya ve insanlık eril enerjiler tarafından yönetiliyor. Eril enerjilerin hâkimiyeti, savaşlar ve envai çeşit güç oyunları ile günümüz dünyasını şekillendirdi.
Venüs geçiti ile birlikte ilahi feminen enerji dünyaya ve bizlere gelecek. Bu eril ve feminen enerjiler arasında mükemmel bir denge yaratacak.
İlahi feminen enerji kalbimizdeki MERHAMET duygusunu uyandıracak ve genişletecek. Ve kalbimizdeki bu MERHAMET, KARŞILIKSIZ SEVGI’yi uyandıracak.
Karşılıksız Sevgi: Bağlılık ve hiçbir beklenti gütmeyen saf sevgi, duyguları iyileştirip, yükselmemizin ilerlemesinde yardım edecek.
Kalbimizde Merhamet’e ve Karşılıksız Sevgi’ye yer açmamız için önce kalbimizdeki bütün ıvır zıvırı dışarı atmamız lazım.
Yer açmak için; bugüne kadar deneyimlediğimiz şeyler için suçladığımız kendimizi ve başkalarını affetmemiz gerek. Biz ve onlar, hepimiz ruhlarımızın deneyimleri için bir şeyler yaptık. Bu deneyimlerde iyi, kötü veya günah yok… Deneyim ruhumuz için saf bir deneyimdir. Hepimiz yaradanın ışığı ve sevgisinden yaratıldık. Bunu bilmemiz bizlere kendimizi ve başkalarını affetmemizde kolaylık sağlayabilir.
Merhamet ve Karşılıksız Sevgi için yer açtınız mı ?
Eğer öyleyse, kalbinizi daha da açın. ŞIMDI !!!
5-6 Haziran 2012 tarihinde başlayacak olan Venüs Geçişi ile gelen ilahi feminen enerjiyi fiziksel, duyusal ve ruhsal bedeninize kabul edin…
Bu tarihte dünya çapında bir meditasyon olacak.

Meditasyon İçin Talimatlar:
1. Birkaç dakika nefes alıp verişinizi kontrol ederek rahatlayın
2. Elektrik mavisi bir ışığın bedeninize girdiğini, bedeninizi geçerek yere ulaştığını 3–4 dakika hayal edin. Bundan sonra bütün karanlığın ve karanlık güçlerin dünyayı terk ettiğini hayal edin.
3. Feminen enerjinin vücudunuza girdiğini hayal edin. Kalbiniz genişliyor. Saf sevginin kalpten kalbe bütün dünyaya yayıldığını hissedin.
4. Dünyanın cennete dönüştüğünü hayal edin. Yenidünyanın Merhamet ve Koşulsuz sevgiyle dolu, huzurlu, ahenkli ve bolluk içerisinde olduğunu hayal edin. Dünyadaki bütün insanların ve hayvanların iyi beslendiğini, dünyanın temiz olduğunu, hepimizin temiz enerji kullandığını hayal edin.
BİR KEZ DAHA SEVGİNİN GÜCÜNÜ YAYACAĞIZ. HEP BİRLİKTE!

Not: Bu sadece gözlerinizi kapatıp 10–15 dakika içerisinde yapabileceğiniz bir meditasyondur. Bu meditasyonu bir otobüste, trende, işinizde bir çay molasında bile yapabilirsiniz.
Bu hayal edebileceğiniz her şeyden çok daha önemli.
Lütfen Sevgi enerjisine ve ilahi feminen enerjileri karşılamamıza katılın.

Kendini Sev Çünkü Kendini Sevdiğin Kadar Sevilirsin…

Sevgi enerjisinin bizim bünyemizde doğal bir şekilde akmasına ve diğer insanlara yayılmasına engel olan en önemli neden, çeşitli direnç mekanizmalarının devreye girmesidir. Bu direnç mekanizmalarına “kabuklar” adını veriyoruz.

Kabuklara, he…r seviyeden çeşitli derecelerdeki bağımlılıklarımız, tutsaklıklarımız da diyebiliriz. Bağımlılıklar ve tutsaklıklar sevginin ortaya çıkmasına engel olurlar.Gerçek sevginin ortaya çıkabilmesi için samimiyet, dürüstlük ve doğallığın o varlıkta belli bir potansiyelin üzerinde belirmiş olması gerekir.

Bu özelliklerin belirebilmesi için kendi üzerimizde bir iç çalışma ve denetim uygulamamız gerekir.

Kaynak: kuantum yaşam haritası…

Bağ kesme kalıplardan kurtulma

Bu çalışma çok etkili ve çabuk etki gösteren bir çalışmadır  çalışma suresince rahat ve kendinizi  kasmamaya bakın.rahat olacanız ve sizi rahatsız etmiyecek bir yerde olmanız gerekmektedir arka pılanda  sakin bir müzik çalışa bilir her kişi ve hastalık için   max süre  5 dk  dır

kişi  veya yaşamış oldumuz  hastalık agrılarla ilgili konuyu  karşımıza  alıyoruz  ve

karşınızda kişiyi veya hastalıgı imgeyin gözleriniz kapalı bu çalışma önemli nokta   ne olursa olsun sevgiyle  yaklaşmak çok önemlidir

  • 4 veya 3 derin nefes alıp verın  sakince  ne hızlı be yavaş önce seni seviyorum
  • teşekür ederim diyorsunuz
  • sonra  karşınızdakine sarılıyorsunuz gözlerinin içine bakarak sevgi yolluyorsunuz

  • güzel şeyler yaşadık güzel şeyler öğrendik
  • sende kendimi gördüm
  • ama artık bu yükü taşımayı tercih etmiyorum
  • bu yükü sevgiyle salıveriyorum  elinizde altın makas oldunu imgeleyin   bu  kelimeyi kullandııktan sonra  aranızda 1 metre  mesefeden bir kordon  oldunu imgeleyin   bu kordıonu altın makasla kesin kesildinde bunun kum taneleri gibi  tuzla buz oldunu imgeleyin ve sevgiyle  hastalıgı ve  kişiyi  bir kapıdan gecirin ve teşekkür edin gözlerinizi açmadan evel  derin nefesalın ve  verin.. her kişi veya hastalık için bu çalışma  baştan olacak şekilde  uyguluya bilirsiniz.

 

Usui reiki Master Teacher

Panayot edvırt yorgiadis

Usta’ya Sormuşlar:Doğruluğuna emin olduğun şeyler neler?

O da oturup, emin olduğu 20 şeyi yazmış.

1. Ektiğin kadarını biçersin. Emeğin sana mutlaka aynı oranda geri döner.

2. Kendi hikayeni kendin yaz. Kimse senin senaryonu yazmasın.

3. Geçmişte birinin sana yaptığı bir kötülüğün, bugün hiçbir gücü yoktur. Ancak sen o gücü verirsen olur.

4. İnsanlar sana kendilerini nasıl tanıtıyorlarsa, önce öyle kabul et.

5. Endişelenmek vakit kaybıdır. Öyle yapacağına, endişelendiğin şeyle ilgili bir şey yapmaya harca o zamanını.

6. Neye inandığın, hayallerinden, isteklerinden ve beklentilerinden çok daha güçlüdür. Sonunda her zaman, inandığın şey oluyorsun.

7. Sadece tek bir dua edeceksen, o ‘çok şükür’ olsun.

8. Mutluluğun verdiğin sevgi kadardır.

9. Hata, seni başka yöne yönlendiren bir yol işaretidir.

10. Herkesin dediğinin aksine davranırsan, dünya yıkılmaz.

11. İçgüdülerine güven, onlar yalan söylemez.

12. Önce kendini sev.

13.Sonra da, o sevgini her fırsatta etrafına yaymayı öğren.

14. Sevdiğin şeyi yaparak para kazanmanın bir yolunu bul. O zaman her maaş, sana bonus olur.

15. Aşk acıtmaz. Çok da iyi hissettirir.

16. Her gün, yeniden başlamak için bir fırsattır.

17. Dünyadaki en zor iş, anneliktir. Ve bütün kadınlar bunu ilan etmelidir.

18. Şüphe, ‘-ma’ ekidir. Kıpırda-ma, cevapla-ma, acele et-me.

19. Ne yapacağını bilemediğinde, sakinleş.

.20. Hiçbir dert sonsuza kadar sürmez

Sekiz Özel Armağan;

1) DİNLEME: Kesmeden, hayal kurmadan vereceğiniz cevabı düşünmeden can kulağıyla dinleyin. Ama gerçekten dinleyin.

2) SEVGİ: Kucaklamalar, öpücükler, sırt sıvazlamalar ve el tutmalar konusunda cömert olun. Bu ufak hareketler, aileniz ve dostlarınıza olan sevginizi daha açık göstermenizi sağlayabilir.’

3) KAHKAHA: Fıkra anlatın, neşeli hikâyeleri paylaşın. Bu armağanınız “Seninle birlikte gülmeyi seviyorum” anlamına gelir.

4) YAZILI BİR NOT: Basit bir “Yardımın için teşekkürler” notu, ya da belki bir şiir. Kısa, elle yazılmış bir not bazen ömür boyu hatırlanır.

5) İLTİFAT: Basit, içtenlikle söylenen bir söz (“Bu renk sana ne çok yakışmış” ”Harika bir iş çıkardın”, “Yemek nefis olmuş” gibi) karşınızdakinin içini aydınlatır.

6) İYİLİK: Her gün, rutininizi kırıp birisine hoş, nazik birşey yapın.

7) YALNIZLIK: Bazen tek istediğimiz yalnız kalmaktır. Bu anlara duyarlı olun ve ihtiyacı olana yalnız kalma armağanını verin.

8)NEŞELİ BİR YAPI: Birine tatlı bir söz söylemek gibisi yoktur. Fırsat buldukça insanlara hoş sözler söyleyin. ڪے

Yüreğine ne ekersen, onu yaşarsın.