Haklı haksız, doğru yanlış şeklinde düşünerek kendinize eziyet etmeyi bırakın.

cemşen1[1]

 

Haklı haksız, doğru yanlış şeklinde düşünerek kendinize eziyet etmeyi bırakın. Ne haklı olmanız ne de doğruyu yapmış olmanız önemli. Önemli olan tek şey kendi haklılığınız ya da haksızlığınız yüzünden belli bir duruma saplanıp kalmamanız. Kendinizin ya da bir başkasının doğru ya da yanlış eylemleri sebebiyle kısıtlanır kalır, kıpırdayamaz hale gelirseniz bu hayattaki en büyük tehlike ve en büyük kayıptır. Zihninizin ne haklılığa ne haksızlığa, ne doğruya ne yanlışa takılıp kalmasına izin verin.
Yıllarca kendi arayışımda da öğretmenlik deneyimimde de sürekli -meli, -malılarla, doğru ve yanlışlarla, yakınıp duran, kendilerini doğru ve yanlış ile ilgili inançları sebebiyle hareket etmekten aciz bırakmış insanlarla karşılaştım. Bu insanların genellikle kendi doğru-yanlış, haklı-haksız, saf-kirli, erdemli-erdemsiz inancına saplanıp kalarak kendilerini nasıl tembel, uyuşuk, korkak, öfkeli ve karanlık bir var oluşa hapsettiklerini gördüm.
Zihnin ileriye doğru, herhangi bir şeye takılıp kalmadan hareket halinde olması gerekir. Arkadaşlarınızla ilişkinizde de, kendi duygularınız ve zihninizle ilişkiniz de de sürekli akış halinde olun. Ne içsel ne dışsal çatışmalara takılıp da eylemsiz kalmayın. Evrende yalnızca ölüler eylemsizdir; ki o bile bir görünüşten ibarettir.

Cem Şen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: