Ve sev dedi Tanrı; korkmadan, sinmeden acizliklerinin arkasına, "mükkemelliği" beklemeden, yüreğinde kötülük tohumları yeşermeden sev…

sev dedi Tanrı; korkmadan, sinmeden acizliklerinin arkasına, “mükkemelliği” beklemeden, yüreğinde kötülük tohumları yeşermeden sev…
sev dedi Tanrı; utanmadan sıkılmadan sev, kendince sev, nasıl bildiğince…
ve yine sev dedi Tanrı; benden korkma! ben yaşamım! benden korkan yaşamaktan korkar…
korkma dedi Tanrı; sadece sev beni, yaşamayı sev, varlığı…
… ve sev dedi Tanrı; sadece sev kendini…

ve sev dedi şair;
“dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak herşey.”

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Duyduğum yoktu ne vakittir

Duyduğum yoktu ne vakittir
Güvercin sesi, kumru sesi, pencerede;
İçime gene Yolculuk mu düştü, nedir?
Nedir bu yosun kokusu,
… Martıların gürültüsü havalarda;
Nedir? Yolculuk olmalı, yolculuk.
Orhan Veli Kanık
Şiir kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

İSMİNİZİN SİZE VERDİĞİ ENERJİYİ ANALİZ EDİN…


Sözkonusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki …harflerin anlamlarını biraraya getirerek anlamlı sonuç çıkarıyorsunuz. Örnek-1 : Aranan ad “Elif” olsun, harf tablosundan E-L-İ-F harflerinin karşılığını bulup alt alta getiriyoruz ve isim enerjisine bakılmış oluyoruz. Eğer isminiz size şansızlık getirdiğine inanıyorsanız. Aşağıdaki anlamları ile sececeğiniz harflerleden oluşan isminizdeki bazı harfleri değiştirerek yada yeni bir isim alıp hayatınızı isminizle birlikte değiştirebilirsiniz.
İSMİNİZDEKİ HARFLER ..
1 . ( A )
( A ) Harfi namus ve erdem sembolüdür . Ayrıca kişiye lider olmak şahsiyetini verir . ( A ) Harfi İnsanın keşif etme ve orijinal yaşantısına yön verir .
İsminizin ilk harfi ( A ) İse Sağlam iradeniz mücadeleci bir gücünüz var demektir .
( A ) Harfi isminizin ilk harfi değil de isminizin içinde bulunuyorsa o zamanda tahakküm edici bir şahsiyetiniz var demektir .
İsminizin içinde ( 1 ) Den fazla ( A ) Hafi varsa . Buda sizin macera sever Sadakatli Çalışkan ve verimli bir şahsiyetiniz var demektir .
2 . ( B )
( B ) Harfi Hayat gücünü ifade eder . ( B ) Harfi kişiye canlılık ve heves verir . Beden ve ruh canlılığı ( B ) Hafinin etkisindedir .
İsminizin ilk harfi ( B ) İse heyecanlı olurlar . Her zaman içinde bir yardımcı ararlar . Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar .
İsminizin ilk harfi ( B ) Değil de ( B ) Harfi isminizin içindebulunuyorsa . kendinizi daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün olanve şüpheli ve kuşkulu bir kişiliğiniz var demektir .
İsminizin içinde ( 1 ) Den fazla ( B ) Harfi varsa her işiniz yardımcısız halletmeye gücünüz ver demektir .
3 . ( C / Ç )
Bu harfler insana fizik ve manevi güç verir . İsminizin ilk harfi ( C /Ç ) ise iyimse sevecen ve idareci bir iradeniz var demektir .
Eğer ( C / Ç ) Harfi isminizin içinde bulunuyorsa ve isminizin içinde (1 ) Den fazla ( C / Ç ) Harfi varsa . Hayatta her istediğinizi eldeedeceksiniz demektir .
4 . ( D )
İsminizin ilk harfi ( D ) ise Zaman zaman maddi ve manevi sıkıntılıgünler yaşarlar . Ancak yine bu sıkıntılarım ( D ) Harfinin gizemi ileaşarlar .
( D ) Harfi ( 4 ) Rakamının tüm özelliğini taşırlar . Tabiatları yavaştır ve uysal ve Egoist olurlar .
İsminin içinde ( D ) Hafi bulunan kimseler . Realist ve Çalışkan olurlar Ancak ( 4 ) Rakamının Zıt etkinliklerinden kaçınmaları lazım .
5 . ( E )
İsminizin ilk harfi ( E ) Harfi ise insana zihin gücü ve kültür zenginliği verir . ( E ) Harfi insana Müzisyenlik ve Konuşma yeteneği kazandırır
Kısa olarak . ( E ) Harfi isminizin içinde olursa . Söz ile ifade edilen tüm meslek dallarında başarılı olurlar .
İsminizde ( 1 ) Den fazla ( E ) Harfi varsa . Bütün sanat dallarında ve tüm alanlarda başarılı ve aranan kimseler olurlar .
6 . ( F )
İsminizin İlk ( F ) Harfi ise ev ile aile ile ilgilenen bir kişi olduğunuzu gösterir . ( F ) Harfi hayatta büyük sorumluluk yükleneceğinizi gösterir .
İsminizde ( F ) Harfi varsa . İyi huylu ve çalışkan olduğunuzu gösterir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşacağınız gösterir .
7 . ( G / Ğ )
( G / Ğ ) Bu Harfler tefekkürü ifade eder . İsminde bu harfler olan kişiler Her olayı ve her davayı araştırır . Hayatın gizemini araştırmayı seven kişiliklidir .
İsminde ( 1 ) Den fazla ( G / Ğ ) Hafi bulunanlar . ***65533; Mistisizm ***65533; Ağırbasar bu ***65533; Mistik ***65533; Gelişkinliğe . Paralel olarak bedeni gelişmedevardır .
İsminde ( G / Ğ ) Harfi bulunan kişiler Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar .
8 . ( H )
Harfi merdivene benzer . Hayatta bütün güçlükleri yeneceklerine işarettir .
İsminde ( H ) Harfi bulunanlar . Hayattaki önlerine çıkan merdivenliyolları çıkışlı yollar ağır ve emin adımlar ile çıkar başarıyaulaşırlar .
İsminin içinde ( 1 ) Den Fazla ( H ) Harfi varsa . Daha başarılı ve zeki olmaları için . Yeteneklerinizi kullanmanız lazımdır .
9 . ( I / İ )
( I / İ ) Harfleri Bu Harfler Kainata benzer sütuna benzedikleri için .Kişiye yıkılmaz ve yılmaz bir güç verir . ve Mükemmel bir şahsiyet ifade eder .
İsminin içinde bu ( I / İ ) Harfi bulunan kimse . Hoş görülü Sempatik Yardım sever Ve seyahat etmeyi severler .
10 . ( J ) 10 = 1 + 0 = 1
( J ) Harfi tek basamaklı rakamı ( 1 ) Dir İsminde ( J ) Harfi bulunan kimse Çok iyi bir lider ve otoriter bir kişi olur .
İsminde ( J ) Harfi bulunan bir kimse güçlü şansı açık ( J ) Harfinin rakamsal değeri ( 10 ) dur . ( 10 ) Da ( 1 ) ***65533; On katıdır .
Bu nedenler isminde ( J ) Harfi bulunan kimse maddi ve manevi sahada çok güçlü olurlar . ( J ) Harfi kişiye manyetik güç ve cazibekazandırır .
11 . ( K ) 11 = 1 + 1 = 2
İsminizin ilk harfi ( K ) Harfi ise Büyük halk topluluklarını etkileyecek bir güçleri sahip olur . Kendi güçlerini ve etrafına toplananların . güçlerini ve fikirlerini birleştirirlerse daha da başarılı olurlar
( K ) Harfi ( 2 ) Rakamının etkisindedir . ( K ) Harfi manyetik güçler ile donatılmıştır .
İsminde ( K ) İçinde Harfi olanlar mücadeleci cesur atak ve atılgan olurlar mizaçları hareketlidir .
12 . ( L ) 12 = 1 + 2 = 3
( L ) Hafinin rakam değeri ( 3 ) Tür . ( L ) Harfi tüm güzellikleri temsil eder .
İsminde ( L ) Harfi bulunanlar popüler bilgili ve başarılı olurlar .Sezgileri kuvvetli olur . Başkalarının davranışlarındaki problemi anlamak ve olayları çözmek isminde ( L ) Harfi bulunanlar için daha dakolaydır .
13 . ( M ) 13 = 1 + 3 = 4
İsminizin baş Harfi ( M ) İse itlerinizde ve aşk yaşantınızda başarı sağlayacaksınız demektir . Bir kişinin İsminin içinde ( 1 ) den fazla (M ) Harfi varsa o kişi çok başarılı ve üstün demektir .
( M ) Harfinin rakam değeri ( 4 ) Tür . ( M ) Harfi insana mükemmel bir hareket ve güç verir .
İsminin ilk harfi ( M ) olan insanlar . Mantıklı iradeli üstün yetenekli olurlar . Konsantrasyon güçleri çok gelişmiş olurlar .
( M ) Harfi düzenli ve bilinçli atılan bir adıma benzer . Bu nedenleisminde ( M ) Harfi Olan kişiler her işte her yerde ve her sahadaalanda başarılı olurlar . Ruhsal ve bedensel açı dan çok güçlü olurlar.
14 . ( N ) 14 = 1 + 4 = 5
( N ) Harfinin Rakam değeri . ( 5 ) Tir . İsminin İlk harfi ( N ) .Olan Merkür Gezegeninin . Tesiri ve Etkisi altındadır . Akılları vehisleri devamlı çarpışma halindedirler .
İsminde ( N ) Harfi olan kişi . Tıpkı bir radyo alıcısı gibi . Frekansları her şeyden etkilenir ve tesiri altında kalırlar .
İsminde ( N ) . Harfi olan kişiler . Her zaman uyanık olurlar ve hersöyleneni hıfz ederler . Ve kolay aldatılamazlar . Bu harfin bir özelliğinde kararsızlıktır . Bazen kararsız olurlar ve sıkıntı ve stres yaşarlar . Başarılı olmak istiyorsanız hislerinizi yenmeniz lazımdır .
15 . ( O / Ö ) 15 = 1 + 5 = 6
İsminizin Baş Harfi . ( O / Ö ) Harfi ise . Gizemli ve Sihirli olan şeyleri araştırıp bulma yeteneğini verir kişiye .
( O / Ö / ) Harflerinin Rakam değeri . ( 6 ) Dır . Sembolü Kainat ***65533; tır . Maddi ve Manevi güçleri üzerinde toplar .
( O / Ö ) Harfi kişiye . Maddi ve Manevi açıdan yükselmeyi öğretir ve Kişiyi samimileştirir .
16 . ( P ) 16 = 1 + 6 = 7
( P ) Harfinin Rakam değeri ( 7 ) Dir İsminde ( P ) Harfi bulunanlarTedbirli zeki ve anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar . Okumayı severler.
Mistik görüşleri ağır basar Buda normaldir çünkü ( P ) Harfinin Tersetkisi ve tesiri içine kapanıklıktır başarılı olmak için . ( P ) Harfinin olumlu etkilerinden faydalanınız . Dünya işlerine pek önemvermezler .
17 . ( Q ) 17 = 1 + 7 = 8
( Q ) Bu Harfin rakam değeri ( 8 ) Dir . ( Q ) Harfi ( 1 ) ve ( 7 )Rakamlarının etkisinde olduğu için . Bu rakamlarını özelliğini gösterir.
İsminde ( Q ) Bu harf olanlar kavgacı bir mizaçları vardır . Ayrıcarenkli bir dünyaları vardır . ( Q ) İsminde bu Harf olan kişilerbaşarıya daha çabuk ulaşırlar .
18 . ( R ) 18 = 1 + 8 = 9
İsminizin ilk harfi ( R ) İse emin ve sayılır sevilir ve iyi bir liderolur korkusuzca giderler davaların üzerine . Zenginden alıp fakireveren bir mizaçları vardır . Kişilikleri karizmatik ve sade gösterişisevmeyen bir tiplerdir .
( R ) Bu Harfin Rakam değeri ( 9 ) Dur . ( R ) Harfi enerjik başarı veazim doludur . Olayların üzerine Emin adımlar ile giderler ve başarısızolmaları muhtemelen azdır .
19 . ( S / Ş ) 19 = 1 + 9 = 10
( S / Ş ) Harfleri bitip tükenmeyen güçleri ve arzuları Sembolize eder ve ( S / Ş ) Harflerinin Rakam değeri ( 2 ) dir .
Bu Harflerin Rakamının ( 19 ) olması ( 19 ) . Rakamını topladığın zaman( 10 ) . Elde edilmesi . ve tek basamaklı Rakamının da ( 1 ) . Olması
İsminde ( S / Ş ) Harfi bulunanlar ihtiraslarla ve gizem ile dolu olduğunu gösterir kişiye .
20 . ( T ) 20 = 2 + = 2
( T ) Harfinin Rakam değeri ( 2 ) Dir . İsminin İlk Harfi ( T ) İseÇoğunluklar Sihirli ve Gizemli bir mizaca sahip olurlar . Fakat ( 2 )Rakamının etkisi ile zaman zaman uysal bir kişi olurlar .
( T ) Harfinin esas Rakamı ( 20 ) Dir . ( 20 ) Deki ( 2 ) Rakamı . ( 20 ) Rakamından ( 10 ) Defa daha güçlüdür .
İsminde ( T ) Harfi bulunan kimse çoğunlukla başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar . Kendi başlarına bir iş yapmaktan ve sorumluluk almaktan korkar ve çekinirler .
( T ) Harfindeki . Şekil değiştirme . Özelliğinden ötürü . İsminde ( T) Harfi bulunan kimse . Zaman zaman karakterleri değişir ve uysal birinsan olurlar .
21 . ( U / Ü ) 21 = 2 + 1 = 3
İsminizin İlk harfi ( U / Ü ) ise hiç beklemedik bir başarı ve yetenek kazanırlar .
( U / Ü ) Harflerinin Rakam değeri ( 3 ) Tür . Bu Harfler içine her şey konan bir kaba benzer .
İsminiz içinde . ( U / Ü ) Olan kimseler her şeyi öğrenmek için çok yetenek ve güç harcarlar ve öğrenirler . Zeki ve azimli olurlar .
22 . ( V ) 22 = 2 + 2 = 4
İsminizin İlk Harfi ( V ) İse . Güçleri sayesinde Hayatta karşılaşacakları tüm engelleri ve güçlükleri aşarlar ve başarıyaulaşırlar .
( V ) Harfinin Rakam değeri ( 4 ) Tür . ( V ) Harfi ( 2 ) Rakamının etkisindedir . ( 4 = 2 x 2 ) Dir Bu nedenle
İsminde ( V ) Harfi Bulunanlar . aaaafizik alanında çok güçlü olurlar .Nazariyattan ziyade tatbikatta daha başarılı olurlar . Azimleri sayesinde başaramayacakları iş yoktur .
23 . ( W ) 23 = 2 + 3 = 5
( W ) Harfi insana değişiklikleri gösterir
İsminde ( W ) Harfi olan kimseler . Mizaçlarında şaşılacak kadar değişiklik görülür .
( W ) Harfi Dalgalanan heyecanların simgesidir . İsminde ( W ) Harfi bulunan kimse . Ay ***65533; ın denizleri etkilemesine benzer şekilde ( W )Harfin etkisinde kalırlar .
24 . ( X ) 24 = 2 + 4 = 6
( X ) Bu Harf çok etkili bir harftir .
İsminde ( X ) Harfi bulunan kimseler . Doğru dürüst ve Çok yetenekliolurlar . Ruhsal güçleri de kuvvetli olur insanların yardımına dakoşmayı severler .
25 . ( Y ) 25 = 2 + 5 = 7
İsminizin İlk Harfi ( Y ) Harfi ise ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama ve her topluma kolayca uyum sağlayabilirler .
( Y ) Harfinin Rakam değeri ( 7 ) Dir . Çok değerli bir Harftir .Define ve Petrol aramada kullanılan çubuğa benzer . İsminde ( Y ) Harfi olduğundan gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleriaraştırmayı severler .
Tefekkür ve İnsanlık sevgisi ve sırdaşlık . ( Y ) Harfinin kişiye kazandırdığı bir başka özelliktir .
İsminizde ( Y ) Harfi varsa . özel yetenekleriniz vardır azminiz ve inancınız ile azminizi ve yeteneğinizi birleştirirseniz uzanamayacağın ız dal ve başarılı olamayacağınız alan ve saha kalmaz .
26 . ( Z ) 26 = 2 + 6 = 8
( Z ) Harfinde muazzam bir güç ve enerji vardır bu harfin rakam değeri( 8 ) Dir . Ancak bu güç insanı çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir . İsminizi İlk Harfi ( Z ) İse . İç güdülerinin emrettiği Kötü işleri yapmazlarsa Çok başarılı ve azimli olurlar . İç güdülerini sesinidinler ve iş güdülerinin emirlerine ran olur boyun eğerlerse Hayattan zevk alamazlar .
( Z ) Harfinin etkisi ve tesiri Dalgalı elektrik akımına benzer . Bu nedenle isminde ( Z ) Harfi olan kişiler . Tıpkı ( Z ) Harfinin . Olduğu gibi Bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar .
İsminde ( Z ) Harfi olan kişiler . maddi sıkıntı çekmezler . Politikada başarılı ———————
LATİN ALFABESİNDEKİ HARFLERİN YAZILIŞ ÖZELLİĞİ
A-Çok güzel enerjilidir. Sürekli zirveye çıkıp zirvede kalmak ister. Zirveye çıkarken de, aradaki bağlantısı ile kendini güçlü kılar.
a-Atılgan-enerjik
B-Orta şiddette titreşim verir. Son derece atak olur. Her fırsatı değerlendiren titreşimdedir.
b-Enerjiyi kendi içine absorbe eder titreşimler içe dönüktür. Sürekli eşit zaman aralıklarında titreşimleri yayar.
C-Evrenden anteni sayesinde çok iyi titreşim alarak kendi içine döndürür. İsim başı olduğu zaman daha sonraki harflere iyi enerji verir. Titreşimi son derece uyumludur.
c-Çok kısa kısa ve son derece yumuşak titreşim verir. Enerjiside çok yumuşaktır.
Ç- Güçlü titreşim. Ama az enerji alır. Buda para kayıplarına yol açabilir.
ç- kendi çapında mücadeleci bir enerjisi mevcuttur.
D-Tek vuruşluk ve çok güçlü,enerji ve titreşime sahiptir.
d-Evrenden aldığı enerji titreşimi sadece kendini güçlü kılmak için kullanır. Sonraları pek düşünmez.
E-Kendinden sonraki harflere titreşimleri vermeye çalışır,Ama zaman zaman enerjiside azalır.
e-Titreşimi hep kendine yöneltmeye çalışır. Çok atak olamaz. Enerjisi çabuk biter.
F-Titreşimleri çok net ortaya koyamaz. Yâdımla daha rahat ayakta durur.
f-Çok miktarda gelen enerjiyi geri çevirebilir. Fazla titreşim vermek istemez.
G-Etrafı saran ama her zaman açık veren enerji,titreşimde; çok net varlık gösteremez.
g-Alt titreşim, yerden gelen enerjiyi almaya çalışır.
Ğ-Evrenden sürekli enerji almaya çalışır. Kendi içsel titreşimlerini yükseltmeye meyillidir.
ğ-Evrenden enerjiyi çekmeye çalışıp. Alttan titreşimi algılamaya çalışır. Enerjide köprü kurarak güçlü enerjiyi toplamaya çalışır. Anten kanalı ile enerjiyi alıp sert titreşimleri yaratır.
I- sadece anten vazifesi görüp, hareket ve titreşim bekler.
ı- Hareketlerde kısıtlama sağlar. Titreşimi oldukça zayıftır.
İ- Evrenden enerjiyi çekemez. Kendi titreşimini yaratır.
i-Titreşimlere engel olur. Enerjiyi ara ara düşürür.
J- Enerjiyi sürekli alır ve dağıtır. Kendine bırakmadığı için sürekli kapris ve kıskançlıkla dolu olur.
j-Sürekli enerji almayı engeller. Vermeye daha fazla özen gösterir.
K-Enerji ve titreşimlerini hep çok iyi alır ve dağıtır. Düzenli hareket eder.O yüzden kariyerde çok etkili olur.
k-Enerjiyi hızlı alır. Kısa kısa dağıtır. Titreşimi zayıf fakat dengelidir.
L-Anten gibi hareket eder. Çok iyi enerji verir ahenkli dağıtır. Hep kendi seviyesinde dağıtıma çok özen gösterir.
l-Sadece anten vazifesi görür. Sonraki harfin titreşimine yardımcı olur.
M-Aldığı enerjiyi hem çok iyi dağıtır. Hem de ayakları yere sıkı basar.
Titreşimleri çok yüksektir. Zekâ sembolüdür.
m-Küçük olduğu kadar son derece güçlü enerji ve titreşimleri verir.
N-Eşit enerji alır ve eşit titreşim gönderir. Son derece üstün güçlere Sahiptir.
n- Tamamen kendine dönük enerji verir. Titreşimi de aynıdır.
O-Sadece yüksek enerji verir. Tabanın iyi oluşumunu sağlar. Titreşimleri oldukça yüksektir.
o-Küçük o nun büyük o dan hiç farkı yoktur. Titreşim ve enerji olarak
Ö- Kendi içinde dönen enerji hiçbir şey sızdırmaz. Dışarı çıkabilecek enerji ve titreşimlere mani olur.
ö – Gizemli olmayı aşırı sever. Titreşimi son derece zayıftır.
P-Enerjisini kendinden sonraki harfe verir gibi yapıp tekrar kendine döndürür. O yüzden kendine güveni tamdır.
p-Sonraki harfe yüksek titreşimler verir Enerjisi de oldukça iyidir.
R- Enerjiyi kendine doğru çekip, titreşimi tabana verir.
r- Enerjisini sadece yukarıdan alıp aşağı tabana verir.
S- Hem öne hem de arkaya enerjisini çok rahat verebilir.
s-Dengeli titreşimi verir. Hem kendinden önceki, hem de kendinden sonraki harfi düzenler.
Ş-Çok düzenli enerjiyi kendi tabanına yoğun vererek gücü sembolize eder.
ş- Ayni şekilde büyük Ş nin tüm özelliklerini taşı
T- Enerjiyi ve titreşimi sağa ve sola ve tabana en iyi şekilde verir. Kendine yeterli titreşimi bırakmaz. O yüzden ketum olur.
t-Evrenin enerjisini en dengeli kullanmaktadır. Ketumluğu daha azdır.
U- Evrenden en iyi enerjiyi alandır. Yeterince dağıtmaya çalışır.
u- Diğer büyük u dan fazla farklı değildir. Sadece titreşimleri biraz daha azdır.
Ü-Enerji naklinde ve enerji almada engeldir.2 nokta engellemeye yol açar.
ü- Küçük ü de ayni etkinliği korur.
V- Enerji alma açısı çok yüksek. Verme tek taraflı olur. O da umursamamayı ortaya çıkartır.
v- Büyük v ye nazaran daha azdır. Titreşimi yüksektir.
Y-Zamanlamayı çok iyi yapabilen ve tek yönden dağıtım yapan bir harftir. Enerjiyi iyi kullanır.
y-Büyük Y nin özelliklerinden tek farkı kendinden önceki harfe iyi bir titreşim verir.
Z-Enerjiyi çok iyi taşır. Sağdan aldığı titreşimi kendi içinde dolaştırıp hem enerjisini yükseltir. Diğer taraftan verir.
z- Büyük Z ile ayni özelliği taşır. Enerji ve titreşimi biraz daha azdır.
——————— KISACA HARFLER & ANLAMLARI
E-L-İ-F isminin açılımı: “Daimi bir ruhsal karışıklık içerisindesiniz. Belki de buna bağlı olarak sanatsal yönleriniz ağır basıyor. Kırılgan bir yapıya sahipsiniz.Aynı zamanda sükuneti seven, güvenilir ve uysal bir yapıya sahipsiniz.”
A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.
B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.
C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.
Ç : Zevk ve sefa düşkünü kişiliği ifade eder.
D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.
E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci birarada yaşayan ve ruhsal gel-gitleri olan kişiliği ifade eder.
F : Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.
G-Ğ : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.
H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.
I,İ : Hassas, duygusal ve kırılgan bir kişiliği temsil eder.
J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisidir.
K : Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.
L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.
M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.
N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.
O,Ö : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever ve duygularını açığa vurmaktan kaçınan tiplerdir.
P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.
R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.
S,Ş : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.
T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.
U,Ü : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.
V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği.
Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar,geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.
Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.
Alıntıdır…..
Serkan Sorguç
Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Haydi Fener…Bir Gol Daha At…Bekliyoruz… Haydi Fener… Haydi FENER…HAYDİ…

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Çocuklarınızı İyi Eğitin…

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Kendini Çiçek Zanneden Köpek…Günün Fotosu…02/05/2013

Günün Fotosu kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Bahçelievler Akıl Hastanesine Hoş Geldiniz…

Karikatür kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Çok Doğru bir Psikoloji Testi…Kaçırmayın…

Fırtına çıktı. Aniden bastıran sağnakta yürüyorsunuz. Son sürat koşsanız bile gideceğiniz yere beş dakka uzaktasınız. Aşağıdakilerden hangisi sizin yapacağınızı en güzel tanımlayandır?
1- Büyük bir ağaç bulup yağmur dinene kadar altında beklerim.
2- Yağmurun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bu yüzden gideceğim yere kadar koşarım.
3- Şemsiyesini paylaşabileceğim biri ya da şemsiye alabileceğim bir dükkan olup olmadıgına bakarım.
4- Çantamda daima katlanabilir bir şemsiye taşırım. Onu kullanırım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cevaplar:
Fırtına hayattaki beklenmedik ve kontrol edilmeyen güçleri temsil eder. Cevabınız sizinle sevdiğiniz ya da bir arkadaşınız arasında kavga bir çıktıgında nasıl davranacağınızı betimler.
1- Büyük bir ağaç bulup yağmur dinene kadar altında beklerim:
Siz aranızdaki sorunları halletmeye geçmeden önce karşı tarafın öfkesinin dinmesini bekleyenlerdensiniz. Onların istedikleri kadar bağırıp çağırarak içlerini boşaltamasını seyredersiniz ve sonra kendi bakış açınızı soğukkanlılıkla ve tarafsız olarak sunarsız. Bazıları buna akıllıca vir yaklaşım derken diğerleri sinsice oldugunu söyler.
2- Yağmurun ne kadar süreceğini bilmiyorum, gideceğim yere kadar koşarım:
İçlerindekilerin hepsini döktüğünüz sürece tartışmanın sonunun ne olacağı umrunuzda değil. Sizce siz haklısınız ve tartışacak hiçbirşey yok. Eğer karşınızdaki size öfkeyle davranıyorsa sizde öfkeyle karşılık veriyorsunuz. Bağırıyorsa siz de bağırıyorsunuz. Bu sizi tartışmak için pek eğlenceli biri yapmasa da en azından nerede durduğunuzu anlamanız çok kolay.
3- Şemsiyesini paylaşabileceğim ya da alabileceğim bir dükkan olup olmadıgına bakarım:
Karşıtlıklar ve tartışmalar size göre değil. Bu nedenle kavga çıktığında bile siz daima karşı tarafı sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama ne yazık ki bu davranış bazen işleri daha da kötüleştirir. Zaman zaman durup fırtınayı göğüslemelisiniz.
4- Çantamda daima katlanabilir bir şemsiye taşırım, onu kullanırım.
Her suçlamaya verecek bir cevabınız, her yanlışınıza bir özrünüz olduğunu düşünüyorsunuz. Size göre bir tartışma, atışma yeteneğinizi bilediğiniz bir gösteri… Bu tavrınız başkalarına bunaltıcı gelebilir. Ama büyük olasılıkla bunun için de bir açıklamanız vardır.

f w mail testler

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Önce Sen Kapat!..

Karikatür kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Doğal Taşınızı Temizleme Ve Enerji Yükleme Teknikleri…

Uzun zamandan beri doğal taşların temizliği ve programlanması ile ilgili  bir çok soru alıyordum ve bu konuda bir şeyler yazmak istedim.  Aşağıda  vereceğim bilgiler sanırım doğal taşlarla çalışmak isteyenler için bir  çok açıdan yeterli olacaktır.  Şimdiden konu ile ilgili olan herkesin  faydalanmasını seçiyorum.

Doğal taşlar milyonlarca süren bir zaman diliminde meydana gelirler. Oluşumları süresinde bir çok doğal enerji vibrasyonunu üzerine  alırlar.Taşların üzerinde birikmiş olan bu enerjiler taşları kendi  enerji alanına alan insanlar üzerinde önemli pozitif etkiler oluşturur.  Yine benzer enerjiler birbirini çeker yasası gereği üzerinizde taşıdınız
olumlu enerjiye sahip bir doğal taş başka olumlu enerjileri kendinize  çekmenize yardım edecektir.

Doğal taşlar bulundukları ortamlardaki enerjilerden etkilenir ve bunları kayıt ederler. Kendisine dokunan insanların da enerjilerinden  etkilenirler. Bazı taşlar radyasyon emme özelliğine sahip olduğu için  özellikle şehir hayatında cep telefonunun, bilgisayarın radyasyonunu  emerek doğal enerji alanlarında elektromanyetik kirlenmeler oluşur. Yine
bir süre sonra bulundukları ortamdaki negatif enerjilerden de  etkilenerek bu enerjileri de kayıt ederler. Doğal taşınızı aldığınız  zaman ilk olarak yapmanız gereken şey enerji temizliğini yapmaktır.
Enerji temizliğini yapmadan doal taşı üzerinize almanın size faydası değil zararı olacaktır. Lütfen bu zararı küçümsemeyin, negatif  enerjilerle dolu bir doğal taş tüm auranızın enerjisinin olumsuz bir  hale gelmesine yol açacaktır.

Taşınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre belirledikten sonra sezgisel olarak  seçtikten sonra evinizi getirince ilk yapmanız gereken şey enerji  temizliğidir. Enerji temizliği konusunda bir çok kaynakta farklı bilgiler vardır ben size kendi kullandığım ve etkili olduğunu düşündüğüm  teknikleri anlatacağım.

TAŞINIZI TEMİZLEME TEKNİKLERİ

1- Toprağa Gömme: Taşınızı en az 21 saat süreyle toprağa gömerek negatif  enerjilerden arınmasını sağlayabilirsiniz. Açık havada toprakta olması çok daha iyidir ancak bu imkan yoksa saksı toprağı da olabilir. Saksı toprağı kullanmanın tek dezavantajı aynı toprak ile 8-10 temizlikten  sonra toprağı değiştirmenin gerekliliğidir. Canlı çiçek olan saksıya  doğal taşınızı temizlik amacıyla gömmenizi önermem bu durumda çiçeklerin zarar görme ihtimali olacaktır.

2- Tuzlu suda bekletmek: Bir kase suya 1 tatlı kaşığı deniz tuzu
ekleyerek karıştırın ve taşınızı 12 saat boyunca bu suda bekletin. Bir
çok taş için bu temizlik çeşidi çok etkilidir ancak bazı taşlarda
zararlı olabilir ( selenit,opal,kalsit, florit, labrodonit ve modavit
taşlarında tuzlu su e temizlik önerilmez) Daha sonra taşınızı akan suda
1-2 dakika yıkayın.

3- Tütsü ile temizleme: Taşınızı 3-5 dakika akan suyun altında tutun.
Daha sonra adaçayı veya sandal tütsüsüne taşı en az 5 dakika kadar
tutun. Tütsünün taşın her yerine gelmesine özen gösterin. Bu işlemi
yapmadan önce taşın temizlenmesine niyet etmek de çok önemlidir.

4- Piramit ile temizleme: Eğer elinizde gerçek ölçülerine uygun
hazırlanmış bir piramit varsa taşınızı bu piramitin içine koyup bir gece
bekleterek temizleyebilirsiniz. Ancak taşı piramittin içinde biraz
yükseğe ( takriben 1 / 4 lük bir yükseliğine) koyarak bekletmeniz önerilir.

Bunların dışında başka temizlik önerileri de vardır ancak en etkili
olduklarını düşündüklerim bu tekniklerdir.

TAŞINIZA ENERJİ YÜKLEME

Taşınızı negatif enerjilerden arındırdıktan sonra enerji yüklemek yani
pozitif enerjisini yükseltmek için yapabileceğiniz bazı uygulamalar
vardır. Bu adım şart değildir ama yapmanız durumunda taşınızı çok daha
verimli kullanabilirsiniz.

1- Reiki: Taşınız avuç içinize alın ve reiki verin. 2. aşama iseniz güç
sembolünü kullanabilirsiniz, 1. aşamalar sadece reiki verebilirler.
Taşın yüklenmesi için kesin bir süre verilemez ama çoğu taşta 5-10
dakika yeterlidir.

2- Dolunay: Dolunayın olduğu bir gecede taşlarınızı açık havada
bırakarak olumlu enerjilerle yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Dolunay
taşınızın pozitif enerjisini arttıracaktır.

3- Kuvars kristali kullanmak: Büyük kuvars ailesinin üzerine bırakılan
daha küçük taşların enerjisi artacaktır. Küçük taşları kuvarsın üzerinde
5-10 saat bekletmek yeterlidir.

4- Niyetle temizleme: Taşınızı elinize alın ve birkaç dakika kalbinizden
taşınıza sevgi aktarın. Daha sonra aşağıdaki kalıbı yüksek sesli tekrar
edin. “ Bu taşa sevgi enerjimi gönderiyorum ve enerjisinin artmasına
niyet ediyorum” Taşı bir süre elinizde tutun ve enerjisini hissedin.
Daha sonra kullanabilirsiniz.

TAŞINIZI KENDİ ENERJİNİZLE UYUMLAMA

Eğer taşınızı temizlemişseniz arkasından enerji yükleyerek sonra bu
adıma geçebilirsiniz. Eğer enerji yüklemek istemiyorsanız temizlikten
sonra direk bu adıma geçebilirsiniz. Taşınıza uyumlaman taşınızın
enerjisini kendi enerjinizle rezone hale getirmektir. Özellikle taşı ilk
aldığınızda bu işlemi yapmak çok önemlidir daha sonra yapmanız şart
değildir ancak taşınızı sürekli kullanmıyorsanız arada bir takıyorsanız
bu işlemi tekrarlamanızın faydası olacaktır. Çünkü sizin enerjiniz sabit
değildir ve değiştiği zaman taşınızı daha önce kendinizle uyumlu hale
getirmiş olmanızın etkisi olmayacaktır, yeniden bu işlemi yapmak gereklidir.

1- Taşınızı elinize alın ve kalbinizden 2-3 dakika sevgi enerjisi
akıtın. ( Burada taşa sevgi göndermeniz yani taşı sevdiğinizi
hissetmeniz yeterlidir.)

2- Daha sonra taşınızı ağzınıza yaklaştırın ve 3 kere şu niyeti sesli
olarak tekrarlayın. “ Bu taşın enerjisini kendi enerjimle uyumlu hale
getiriyorum ve taşımın enerjisine rezone olmaya niyet ediyorum.”

3- Daha sonra taşınızı mümkünse kalp chakranıza yaklaştırın ( iki göğsün
ortası) ve 1-2 dakika sakince bekleyin. Artık taşınızı kullanabilirsiniz.

TAŞ PROGRAMLAMA

Bir taşı programlamadan kullanmak kendi enerjisinden faydalanmak
demektir. Taşın doğal enerjisinin ne olduğunu bilirsiniz ve bu enerjiden
faydalanmak istersiniz. Bu durumda taşı programlamaya gerek yoktur.
Örneğin pembe kuvars aşk hayatında mutluluk için kullanılır, doğal
enerjisi zaten bu titreşimi taşır bu nedenle aldığınız bir pembe kuvarsı
programlayamaya gerek yoktur. Kendi doğal enerjisi zaten amacına hizmet
edecektir.

Ayrıca bazı taşlar program yapmaya uygun değildir istesenizde
programlayamazsınız sadece kendi enerjisinden faydalanabilirsiniz.
Kuvars cinsi taşlar ise programa en uygun olan taşlardır ve kendi
amacına uyumlu amaçlar için özel olarak programlama yapma şansınız
vardır. Bir taşı programlama o taşın enerjisini sizin istediğiniz alana
yöndirmesini sağlamak için yapılır.

Erkek kuvars, ametist, pembe kuvars, sitrin, ay taşı, kaplan gözü,
aventurin, zümrüt, safir, elmas, yakut ve topaz programlamak için en
uygun taşlardır. Ancak bu taşları da kendi doğal enerjileri için
kullanmak istiyorsanız programa gerek yoktur. Örneğin kaplan gözü
özgürlük verir ve ben bu taşı bu enerjisinden faydalanmak için aldıysam
programlamadan kullanabilirim. Ancak özellikle bir konudan özgürleşmek
istiyorsam enerjisini bu alana yönlendirmek için programlamayı tercih
edebilirim.

Bu taşların içinde erkek kuvars kristali programlamaya en uygun taştır
ve her türlü program yapılabilir yani diğerleri gibi kendi enerjisine
uygun olmak zorunda değildir. Bu nedenle erkek kuvars edinmenizi
öneririm. Bu şekilde taşınızı istediğiniz her şey için programlayabilir
ve sonra temizleyerek programı silebilir ve yeniden başka bir şey için
programlayabilirsiniz.

Önemli bilgi: Taş programlamak taşın enerjisini istediğimiz bir alana
bilinçli olarak yönlendirmek ve bu şekilde enerjisini olumlu olarak
kullanmak için yapılır. Taş programlarken taştan bir şey istenmez
programla bir enerji kullanım tekniğidir.

Programlama Tekniği:

1- Taşınızı önce temizleyin, temiz olmayan taşa kesinlikle program
yapılmaz. Daha sonra isterseniz enerji yükseltme ve uyumlama adımlarını
uygulayın. Bu adımları atlayabilirsiniz ama uygulamanızın çok faydası olur.

2- Daha sonra taşınızı elinize alın elinize alın ve ağzınıza
yaklaştırarak sesli olarak 7 kere şunu söyleyin.

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
hayatıma ……. getirmene niyet ediyorum”

Buradaki …. kısmını kendi ihtiyaçlarınıza göre doldurabilirsiniz. Yine
bu kısımda“enerjini …… için kullanmana niyet ediyorum” gibi kalıpta
kullanabilirsiniz . Ancak kesinlikle başkasına zarar verecek veya özgür
iradesine müdahale anlamına gelecek bir şey için taşınızı
programlamayın. Bu sizin ciddi olarak zarar görmeniz yol açabilir. Kadim
bazı bilgilere göre Atlantisin batmasına yol açanda bazı rahiplerin
kristalleri olumsuz amaçlar için kullanmaya çalışmalarıydı. Bu bilgi ne
kadar doğrudur bilemem ama geri dönüş yasasının bu durumda çok hızlı
işleyeceğine inanıyorum. Sadece güzel amaçlar için taşlarınızı
programlayın. Başkasına onun da iznini alarak program yapabilirsiniz
ancak bu durumda taşı bu kişinin kullanması gereklidir. Bir de bu
durumda taşı kendinizle uyumlamayın. Kendiniz için yapacağınız
çalışmalar ise daha etkili olacaktır.

Taşınızı her durumda 7-10 günde bir temizlemeniz gereklidir. Taşınızı
her temizlediğinizde program silinir. Yeniden programlamanız gereklidir.
Aynı işlemleri yaparak progtam girebilir Ya da başka bir program
yapabilirsiniz.

Eğer kuvars kristali kullanıyorsanız bunun bir avantajıda birden fazla
kuvars alıp hepsine ayrı bir program girip aynı anda yan yana
takabilecek olmanızdır ki bir çok taş birlikte kullanılmadığı için
programlama için kuvarsı tercih etmek bu açıdan da mantıklıdır.
Taşlarınızı üzerinizde bulundurmanız çok etkilidir ancak refah için
hazırlanan bir taş cüzdanda veya kasada, aşk hayatı için hazırlanan
yatak odasında başucunuzda da bulundurululabilir.

Diğer taşlara uygun program konuları;

Erkek kuvarsa her konuda program girilebilir ancak diğer taşları tercih
ederseniz öncelikle taşınızı temizlemeli sonra isterseniz enerji yükleme
ve uyumlanma yapmalı en sonunda da kendi enerjisine uygun konularda
program girmelisiniz. Aşağıda programa uygun olan taşlara hangi
alanlarda programlar yapabileceğinizin bilgilerini bulabilirsiniz.

Ametist: Negatif enerjilerden korunma, meditasyonda başarı, tepe
chakrasını sağlıklı hale getirme, enerjiyi yükseltme

Pembe kuvars: Aşkı ve sevgiyi çekmek, ilişkilerde uyum ve huzur,
evlilikte mutluluk

Sitrin; Maddi bereket, parayı çekmek, şansı arttırmak

Ay taşı: Kilo vermek, üreme gücünü arttırmak, dişi enerjiyi yükseltmek,
kolay doğum yapmak

Kaplan gözü; Herhangi bir konuda özgürleşmek, bağımlılıklardan
kurtulmak, bilinçalt temizli ğinde destekleyici olması için

Aventurin: Güzelleşmek, değişimler yapmak ve hayallerinize ilgili sizi
desteklemesi için

Zümrüt: Dengeyi sağlamak, korunmak, iletişimlerde başarı sağlamak,
koşulsuz sevgi için

Safir: Psişik yetenekleri güçlendirmek, farkındalığı arttırmak, aurayı
güçlendirmek, korunmak

Elmas: Başarı, etkileyicilik ve güç

Yakut: Özgüven, cesaret, ünlenme, dikkat çekme

Not: Bu programların hepsi erkek kuvars kristaline yapılabilir. Ancak bu
taşların da kendi enerjileri bu alanlarda çok destekleyicidir. Başka bir
konuda programlama yapacaksanız erkek kuvarsı tercih ediniz.

BAZI PROGRAMLAMA ÖRNEKLERİ
” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
hayatıma bolluk, bereket enerjisi getirmene niyet ediyorum.Teşekkür ederim””

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
hayatıma sevgi enerjisi getirmene niyet ediyorum.Teşekkür ederim””

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
hayatıma şans enerjisi getirmene niyet ediyorum. Teşekkür ederim””

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
enerjini sezgisel yeteneklerimin artması için kullanmana niyet ediyorum.
Teşekkür ederim”

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
enerjini ….. kiloyu sağlıklı vermem için kullanmana niyet ediyorum.
Teşekkür ederim”

” Evrenin tüm sevgi, şifa ve pozitif enerjilerinin sana dolmasını ve
sende olan enerjiyi bundan sonra benim ve ilgili herkesin en yüksek
iyiliği için kullanmanı diliyorum. Bundan sonra benim taşım olmana ve
enerjini siş yerimde başarımın artması için kullanmana niyet ediyorum.
Teşekkür ederim”

Sizde yukarıdaki örneklere bakarak kendi programınızı yapabilirsiniz.
Bir taşa tek program girebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER;

1- Taşınıza herhangi bir kişinin dokunmasına izin vermeyin. Eğer birisi
dokunursa baştan temizlemeniz, enerji yüklemeniz, uyumlamanız ve
programlamanız gerekir. Taşınızı her duruma 7-10 günde bir kere
temizleyin ve isterseniz yeniden programlayın. 10 gün sonra taşınızı
temizlemezseniz artık size faydası değil zararı olacaktır.

2- Taşınızın teninize değmesi daha iyidir ama buna imkan yoksa cebinizde
taşıyabilirsiniz. Ancak üzerinizde olması gereklidir.

3- Evinize belli bir enerjiyi çekmesi için de taş programlayabilirsiniz.
Bu durumda da başkalarının dokunmayacağı bir yere koymanız önerilir.

4- Başkasına izinsiz taş programlayarak vermek doğru değildir, özgür
irade yasasına aykırıdır. Kimseden izin almadan taş programlayarak vermeyin.

5- Erkek kuvars ismi özellikle kullanılmıştır çünkü nadir de olsa dişi
kuvars veya dumanlı kuvars alanlarda olmaktadır. Bunlara da program
yapılabilir ama erkek kuvarsta daha etkilidir.

6- Aldığınız taşların gerçek olmasına dikkat edin ve güvenilir yerlerden
alın. Piyasade çok miktarda sahte taş vardır ve gerçeklerinden ayırt
etmek neredeyse imkansızdır. Gerçek olmayan taşla yapılacak hiçbir
çalışma işe yaramayacaktır. Gerçek taş bulmak için araştırmanızı ve
güvenilir yerlerden almanızı öneririm. Çok ucuz yerlerden da uzak
durmanızı öneririm, piyasanın çok altında fiyat söyleyen yerlede genelde
taşlar sahtedir. Bizim taş satışımız yoktur, bu bilgiler sadece faydalı
olması için verilmiştir.

Refah içinde bir yaşam sürdürme rehberinde bir çok taşın ne için
kullanılabileceğinin bilgisini bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Yukarıdaki bilgiler tibbi bir tedavi veya öneri sunmaz.
Hastalıklarınızın tedavisinde mutlaka doktora gidiniz. Buradaki
bilgileri tamamlayıcı olarak kullanınız.

Berna Özcan Demir

 

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Süpürgede Olsa Kurallara Uymalı…

Karikatür kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Hıdırellez Nedir ? Neler Yapılır – Nasıl Dilek Tutulur ? 5 Mayıs’ıKaçırmayın…

sukru_ahirkap_11[1]

Hıdırellez Nerelerde Kutlanır ?

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.  Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

 

Hıdırellez Gecesinde Neler Yapılır ?

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdırellezde Neler Yapılır – Nasıl Dilek Tutulur ?

Yüzlerce yıldır kutlanan Hıdrellez’de bereket ve bolluk getirmesi için kapı, pencere, yiyecek kapları ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. İçinde para bulunan kaseler gül dalına asılır veya dibine bırakılır. Bu paralar ertesi gün alınarak saklanır ve yıl boyunca harcanmaz. Ev, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Ve aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Hıdırellez törenlerinde yapılan etkinliklerden biri de kötülüklerden temizlenmek amacıyla ateşin üzerinden atlamaktır. Merzifon ve yöresinde Hıdırellez ile ilgili geleneksel kutlamalar sırasında şunlar yapılır: Hıdırellez’in her yıl 5 Mayıs günü ikindiden sonra başladığına inanılır.

5 Mayıs günü ikindiden sonra, genellikle kadınlar, Kümbet Hatun Türbesi’ni ziyarete giderler.Türlü dileklerde bulunup,mumlar yakıp,dua ederler. Dileklerini, türbe çevresindeki küçük taşlarla ya da önceden hazırladıkları modelize şekilleri herhangi bir yere bırakarak yaparlar. 5 Mayıs günü akşamı, gül dallarına paralar asılır.(Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı kişiler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir. 5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. 5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

KISMET İÇİN: Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül dalına asarlarsa evlenecekleri kişiyi düşlerinde göreceklerine inanılır. Aynı amaçla tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden yatmak gelenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek kişinin koca adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş olanlar o gece başlarının üzerinde kilit açtırırlar.

ŞANS İÇİN: O yıl şansının açık olup olmadığını denemek için başvurulan uygulamalar da vardır: Anadolu’nun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne süt dolu bir tas konulur, bu süt yoğurda dönüşürse evin bereketinin artacağına, evdekilerin şansının açılacağına inanılır. Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu konuda birbirine soru sormaması gerekir. Aynı amaçla, boyları eşit iki yeşil soğandan birine beyaz diğerine siyah iplik bağlanır. Ertesi gün bakıldığında beyaz iplik bağlı olan daha çok büyümüşse o yılın uğurlu geçeceğine yok eğer siyah iplikli daha çok büyümüş ise yılın çileli geçeceğine inanılır.

Ortaya Karışık kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . 2 Comments »

Cennetin ve Cehennemin Kapıları

images[1]
Bir Samuray, Zen üstadı Hakuin’ in karşısına dikilip şu soruyu sordu: “Gerçekten de cennet ve cehennem var mıdır?” Üstad: “Kimsiniz?” “Bir samurayım.” … “Sen mi?” diye dudak büktü Hakuin , “Kendine baksana bir…
Hangi efendi senden doğru dürüst hizmet umabilir? Daha ziyade dilenciyi andırıyorsun!” Sinirden kıpkırmızı kesilen samuray kılıcını çekti. Hakuin susmak bilmiyordu: “Vay! Kılıcı da varmış!
Ama o kadar beceriksize benziyorsun ki nasıl olsa kafamı kesemezsin!” Kanı beynine sıçrayan samuray kılıcını kaldırdı. Ustaya vurmaya hazırdı. O anda Hakuin sakince, “işte cehennemin kapıları böyle açılır” dedi. Üstadın serinkanlı tavrına şaşıran samuray kılıcını kınına soktu ve saygıyla eğildi.
Üstad sözünü şöyle bitirdi: “Cennetin kapıları da böyle açılır
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Boşuna süslenmeyin, yüzü güzel olan değil, bahtı güzel olan mutlu olur…

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

80’li yıllarda biz öğrenciydik ve nasıldık bir bakın:


Saçlara jöle, tırnaklara oje, sürülemez, spor ayakkabıyla okula girilemezdi.
Erkekler kravat, kızlar fiyonk takmadan, yaka ve tırnak kontrolü yapılmadan derse girilemezdi.
… Sabahları bahçede sıra olunur, pazartesi sabah Cuma öğleden sonra müdür konuşma yapar, özel günlerden biriyse saygı duruşu yapılır ve gerçekten saygıyla durulur, İstiklal Marşı okunurken dik durulur, konuşulmaz, saygı duyulurdu.
Öğretmenlerle dalga geçilemez, veli toplantıları aileye korkarak bildirilir, okulda “konuştuğun” (sevgilin) varsa sadece bahçede yan yana yürünürdü.
Forma ile okula gidilir, eve gelene kadar forma çıkarılmazdı. Gömlekler pantolonların – eteklerin, içine sokulur, okul renkleri dışında bir renk giymek yürek isterdi.
Küpe, kolye, yüzük, bilezik hafta sonları takılır, saçlar erkeklerde tıraşsız, kızlarda 3 boğum örgüsüz ise disipline gidilirdi.
Cep telefonu yoktu, internet de yoktu ama yine de öğrenciler birbirleri ile haberleşirdi.
Biyoloji dersinde üreme konusu anlatılırken utanılır, aruz ölçüsü ezberlerken delirilir, milli güvenlik hocaları askeri disipline sokmaya çalışırdı.
Okul kitapları üzerinde sevilen sanatçı resimlerini olduğu klasörlerde taşınır, ders yılı başında mutlaka kap kâğıdıyla kaplanır, etiketler yapıştırılır, etikete adı-soyadı- sınıfı- hangi dersin kitabı olduğu yazılır, o derse ait defterler de kolaylık olsun diye aynı desen kap kâğıdıyla kaplanır, ders sırasında yanında kitabı olmayan azarlanırdı.
Sınıflar kalabalık olsa da çıt çıkmadan ders dinlenir, boş derslerde sınıftan çıkılmaz, ders saatlerinde okul sınırlarını ihlal etmek isteyenlere acınmazdı.
Ödevler mutlaka yapılır, dönem ödevleri için kütüphaneler, meydanloueres, ana ya da temel britanikalar taranır, ödevler elle ve mutlaka dolmakalemle yazılırdı.
Yat denince yatılır, sabah okula servis yerine otobüsle gidilir, bazen çanta yoklaması yapılır, okula yasak bir şey getirilemezdi.-okulun herhangi bir yerinde sakız çiğnenemez, derslerde bir şey yenemez, su içmeye gitmek için izin istenirdi.
Birine uyuz olduysak öğretmene şikâyet eder, asla kendimiz sopayla, bıçakla girişmez, çeteleşmez, okul dışında bile kavga etmezdik. Bilirdik ki kavga edersek evde ya da okulda bi posta daha dayak var.
Kızlarla erkekler birbirine mesafeli durur, el şakası yapmaz, küfürlü konuşmaz, efendilik bozulmazdı.
Yerli malı haftası sınıf pikniğine döner, her tür yiyecek bulunur ve biz bu yemekleri paylaşırdık.
Kitap okurduk örneğin, ödev bile olsa okurduk. Değiştirip kitapları öyle okur, kütüphaneden kimlik çıkartır kütüphanede okurduk.
Biz öğrenci gibi öğrenciydik. Saygılıydık, tertipliydik, edepliydik…
Biz çok güzel öğrencilerdik. Çok zor da olsa o dönemlerde hayat, şimdikiler gibi kayıp kuşak değildik. Hayatın bir anlamı vardı ve biz bunu bilmesek bile hissederdik
Kaynak: Hayat Güzeldir…
Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »