SİGARAYI HÂLÂ BIRAKMADINIZ MI ?..

• Kötü kokan nefes,

• Ağız, diş, boğaz, sindirim, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerinizde (kanser dahil)  tahribat,

• Çevre kirliliği, karbon monoksit salınımı, zift oluşturma gerçekte istenecek şeyler midir? …

• Tiryakiliğin bağımlılık, aptalca bir şey ve kesin olarak özgürsüzlük demek olduğu,

• Vaktinden önce ve sağlıksız yaşlanmak (erken bunama, alzheimer ve parkinson dahil), • İmmün sisteminizi bozarak  dayanıklılığınızı azaltmak  demek olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?

• Yoğun ilaç tedavisi, nefes darlığı, göğüs ağrıları, anjiyoplasti, by-pass…; kim bilir belki de radyoterapi, kemoterapi… hastanelerin yoğun bakım üniteleri…;  bunlardan uzak durmak  az şey midir?

• Daha  ‘kısa’ ve  ‘ıstıraplı’  bir emeklilik döneminiz olsun ister misiniz?

• Ona harcadığınız parayla  neler yapılmazdı ki…;  yine de  yapılabilir! • Bedeninizin sesine de mi kulak vermiyorsunuz…?   Oysa ki ‘O’, böylesi bir kötülüğü  hiçbir zaman haketmemiştir.

• Bir bırakın; on yıl önce neden bırakmadığınıza hayıflanacaksınız. Çünkü yaşamdan aldığınız tad ve haz artacaktır. …..

• Özetle; sigara,  “önlenebilir ölüm nedenleri”nin ilk sırasında yer almaktadır.

• Çünkü sigara içmek,  ‘yavaşlatılmış intihar’dır. Onunla birlikte  paranız da,  sağlığınız da,  geleceğiniz de  duman olup uçar…  O nedenle aslâ bilinçli bir eylem değildir, tamamen zihinseldir. Hiç kimse  bilinçli bir şekilde  sigara içmez,  içemez.

• Başlamak aptalcaydı… Bırakmamaksa daha büyük bir aptallıktır.  Keza,  içimini mâzur göstermeye çalışan  her gerekçe  de öyledir.

• Sigara içmek  ‘bencillik’tir.  Bütün bunlara ne kendiniz ve yakınlarınız  ne de başkaları için hakkınız var.

• Daha iyi yaşamak istiyorsanız, hiç gecikmeden hayatınızda yeni bir sayfa açınız…

• Bırakanlardan hiç birisi   ‘keşke bırakmasaydım’  dememiştir.

• Sonuç olarak;  yaşam  ‘değerli’dir,  sağlıklı yaşam  ‘daha da değerli’dir;  ve de  çok güzel bir  fırsattır.

• Bu son şansınız olabilir.  Unutmayınız ki bırakmanın tek yolu ‘bırakmak’tır.  Yine de  “siz bilirsiniz”…

A.kERİM sOLEY