Lakerda’nın hikayesi

 

BALIKCI BEHMUARAS VE LAKERDA

Malaga kıyılarında fakir bir Musevi balıkçı yaşamaktadır.
Adı Behmuaras, Soyadını ise bilmiyoruz.
Şimdiye dek hiç kayıtta da rastlanmadı.
İşte bu balıkçı her gün balığa çıkar, tuttuklarının yarısını satar, diğer
yarısınıda eve, ailesine götürürdü. Üç çocuğu vardı ve en küçükleri en
çok ton balığını severdi.
Balıkçı da onun ton balığı yemesine özellikle dikkat ederdi.
Oysa bu balık her zaman yakalanamazdı, çünkü bunun için çok açılmak
gerekirdi.

1326 yılının bir Şabat (cumartesi ve Museviler için kutsaldır) günü
karısının tüm itirazlarına karşın, çocuğu için ton balığı avlaması
gerektiğini söyleyerek yine balığa çıktı.
Balıkçı o günden itibaren iki ay boyunca hiç ton balığı yakalayamadı.
Bunun üzerine oturdu ve Allah’ına dua etti:
“Allah’ım ne olur çocuğuma ton balığı ver. Beni de affet, Şabat’ta
çalıştığım için.”

Ertesi kutsal Perşembe günü, sefer tora açıldığı gün , yine balığa çıktı.
Bu kez büyük bir ton balığı sürüsüne rast geldi
ve tam 30 balık yakaladı. Ve Allah’ına yine dua etti.

Sonra “Ben” dedi , “bunları satmaktansa tuzlarım ve saklarım”.
Önce balıkları temizledi, kafaları hariç altı eşit parçaya ayırdı.
İliklerini çıkardı, soğuk suda bekletti. Kanını süzdürdü ve tam 25 gün
tuzda sıkıca sakladı. 25 gün sonra tuzdan çıkarılan ve çok sonraları da
Yunan Musevileri tarafından yapılan bu yiyecek “lakerda” idi.

Lakerda ismi İspanyolca kökenlidir ve aslı ” la kerrida” dır;
“istenen/istedikten sonra ” anlamında. Bu öykü Toledo şehrinin
balık halinin duvarlarında asılıdır.

Ruhsal Büyüme... kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »