Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.

Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.

* William Shakespeare