Budha ise Sangha’sına yani cemaatine, bugün dilendiği yemeği bugün yemelerini, yarına yiyecek saklamamalarını ve yarın için dilenmemelerini söyler.

İsa, “Göklerdeki kuşları bile aç bırakmayan Baba’nın sizi aç bırakacağına nasıl inanırsınız?” diye sorar. Budha ise Sangha’sına yani cemaatine, bugün dilendiği yemeği bugün yemelerini, yarına yiyecek saklamamalarını ve yarın için dilenmemelerini söyler.

Büyük öğretmenler yarının derdini yarına bırakmamızı söylerken bizim bunu yapamamamızın nedeni nedir? Elbette beklentilerimiz. Akışa teslim olmanın, orta yolda yürümenin, tevekkülün, wu-wei’nin anahtarı, beklentisizliktir.

Eğer beklenti varsa kontrol ve güven ihtiyacı daima olacaktır. Eğer beklenti yoksa o zaman yarının derdi yarının olacaktır.

Cem Şen